Dnes je 24.07.2024, meniny má Vladimír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Vybrané odkazyInformátor > Cenník

Cenník

Prenájom plochy na uverejnenie v kultúrno-spoločenskom mesačníku Informátor

Spomienky a poďakovania

- rozsah maximálne 90 slov a maximálne 2 fotografie

 • bez fotografie            15 EUR  
 • s fotografiou              17 EUR 
 • s 2 fotografiami          19 EUR

 

Svadobné oznámenia

- rozsah maximálne 90 slov

 • bez fotografie            15 EUR  
 • s fotografiou              17 EUR 

 

Drobné riadkové príspevky         
 • občianske s max. počtom 25 slov                 1 EUR 
 • podnikateľské, resp. občianske 
  s ponukou služieb s max. počtom 25 slov      7 EUR 


Prenájom plochy - plošné, grafické formáty

Vonkajšia zadná strana obálky - farebná
formát A4              665 EUR
formát A5              370 EUR

Vnútorná strana obálky - farebná
formát A4              530 EUR
formát A5              300 EUR
formát A6              150 EUR

Vnútro - čiernobiele
formát A4              330 EUR
formát A5              200 EUR
formát A6              110 EUR
formát A7                60 EUR
formát A8                35 EUR 

UVEDENÉ CENY
spoplatňovaných príspevkov a prenájmu plochy na uverejnenie plošných, grafických formátov platia ZA JEDNO UVEREJNENIE.
Ceny sú konečné.
Nie sme platiteľmi DPH.

Zľavy za opakovanie plošných, grafických formátov
3 -   5 x                         5 %
6 -   8 x                         7 %
9 - 11 x                        15 %
     12 x                        20 % 

Rozmery plošných, grafických formátov (šírka x výška v mm)
A4                               186 x 252 mm
A5                               186 x 124 mm
A6                                 90 x 124 mm
A7                                 60 x   90 mm, príp. obrátene
A8                                 60 x   45 mm, príp. obrátene

Grafický návrh plošného formátu
je potrebné:

spracovať

 • v pomere 1 : 1 k požadovanému rozmeru v mm,
 • vo formáte jpgtif alebo pdf
 • s minimálnym rozlíšením 300 dpi

a dodať hotový

 • napr. na USB kľúči (inom nosiči)
 • alebo doručiť e-mailom.

Poplatok za uverejnenie
v mesačníku Informátor je možné uhradiť:

 • v hotovosti v pokladni redakcie Ička na Radnici, Radničné námestie č. 7,
  I. poschodie vpravo - úradné hodiny tu >>
 • prevodom na účet mesta
  IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003

  (v správe pre prijímateľa, prosíme uviesť Vaše meno + predmet platby)

Redakčná uzávierka - 15. deň v kalendárnom mesiaci
V prípade, že deň redakčnej uzávierky pripadne na víkend (sobotu, nedeľu), sviatok alebo deň pracovného pokoja posledným dňom na podanie podkladov je najbližší skorší pracovný deň.

Náklad
13 700 výtlačkov

Vychádza
1 x mesačne, k 1. dňu v príslušnom mesiaci

Vydávané a rozširované na území mesta Spišská Nová Ves.
Nepredajné.

Kontakt
Ing. Marcela Baluchová

Tel. č.: 053/417 66 27
E-mail: marcela.baluchova(at)mestosnv.sk

Fakturačné údaje

Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7
052 70 Spišská Nová Ves

DIČ:                      2020717875
IČO:                      00329614
Číslo účtu:            3400422003/5600
IBAN:                    SK16 5600 0000 0034 0042 2003
BIC:                       KOMASK2X
Účet vedený v:     Prima banka Slovensko, a. s. - pobočka Spišská Nová Ves
Nie sme platiteľmi DPH.