Dnes je 24.07.2024, meniny má Vladimír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Vybrané odkazyBanícky spolok Spiš > Základné informácie

Základné informácie

Občianske združenie Banícky spolok Spiš bolo založené Valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 11. 6. 2008 v Spišskej Novej Vsi za účelom obnovy baníckych pamiatok a oživenia baníckych tradícií na Spiši. V združení sú organizovaní individuálni členovia, bývalí a súčasní pracovníci organizácií zaoberajúcich sa banskou činnosťou, kolektívne členstvá obcí a miest s baníckou tradíciou, zastúpené obecnými úradmi, organizácie a inštitúcie s predmetom banskej činnosti so sídlom v okrese Spišská Nová Ves. Združenie je otvorené pre všetkých záujemcov o zachovanie kultúrneho dedičstva súvisiaceho s banskou činnosťou na Spiši. Členom BSS je aj mesto Spišská Nová Ves.

Vo svojej činnosti sa združenie riadi predovšetkým troma základnými dokumentmi a to: Stanovami združenia, ktoré boli schválené na zhromaždení zakladateľov BSS dňa 19. 2. 2008, Deklaráciou prijatou účastníkmi slávnostného stretnutia v koncertnej sále Reduty mesta Spišská Nová Ves dňa 19. 10. 2007, ktorou boli prijaté zásady oživenia starých baníckych tradícií, obnovy a zachovania kultúrno – technického dedičstva Spiša a Plánom činnosti na príslušné obdobie.

 

Výkonný výbor :

Predseda Baníckeho spolku Spiš: Ing. Vladimír Klaučo

Tajomník spolku :  Ing. Ján Čuj

Podpredsedovia spolku:   Ing. Ivan Tomko, Ing. Jozef Daniel

Sekcia  histórie baníctva:  vedúci Ing. Marián Jančura CSc., členovia: Ing. Jozef Daniel, Viktor Daniel, prizvaný Ing. Stanislav Gonda

Sekcia tradičných baníckych  podujatí: vedúci Ing. Jozef Košťál, členovia:, Mgr. Valter Kirol, Ing. Ivan Tomko, Jozef Slamený, prizvaný Ing. Jozef Badár

Sekcia pre ekonomiku spolku: vedúci   Ing. Boris Bartalský, Ing. Pavol Kubičár, Jozef Slamený,    prizvaný Ing. Vladimír Čech

Revízna komisia:  predseda Ing. Pavol Regec,  členovia : Ing. Ján Jarab, Alžbeta Jenčušová

Vedenie Kroniky spolku: Viktor Daniel

Správca WEB: RNDr. Slavomír Daniel