Dnes je 14.06.2024, meniny má Vasil
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Gabriela, 29. 6. 2021:

(Ne)Príjemná prechádzka po Madaras parku.
Dobrý deň, chcem sa opýtať, kto je zodpovedný za udržiavanie čistoty v tomto historickom parku? Chceli sme si tam príjemne oddýchnuť, ale odpadky všade naokolo nám to znepríjemňovali. Tak sme nelenili a priložili tentokrát ruku k dielu my sami. Pobyt v tomto krásnom parku by bol príjemnejší, ak by bol aj pravidelne udržiavaný. Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

Madaras park dávame upratovať 2x týždenne, no žiaľ, niektorí ľudia ho nevyužívajú na rekreáciu, ale na alkoholové večierky, kedy po sebe zanechávajú pravidelne neporiadok.

Na častejšie čistenie momentálne nemáme voľné kapacity, no daný priestor budeme monitorovať.

Ing. Peter Hamrák, vedúci oddelenia komunálneho servis, MsÚ

Dana, 10. 5. 2021:

Dobrý deň, chcem sa opýtať kedy sa konečne opraví panelový chodník vedúci od internátu na sídlisku Východ k Sintre. Nakoľko dnes t.j. 11.5.2021 sa začal opravovať chodník na sídlisku Východ za činžiakmi na Slovenskej ulici. Tento chodník je využívaný minimálne a vôbec nebol v takom zlom stave. Zaujímalo by ma na základe čoho sa teda rozhoduje o opravách. Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,
opravu chodníkov realizujeme na základe požiadaviek príslušných mestských výborov. Súhlasím s Vami, že opravu chodníka si vyžaduje aj Vami spomínaný panelový chodník, avšak pri tvorbe rozpočtu musíme plniť úlohy všetkých mestských výbor (V SNV ich máme 9). Nie je preto vo finančných možnostiach mesta, aby sa v jeden rok zrealizovali všetky požiadavky na opravy chodníkov v meste. Je našim cieľom aby boli v meste opravené všetky dosluhujúce chodníky a tým bola uspokojená väčšina obyvateľstva.
S pozdravom 

Ing. Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, ŠFRB
Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 75 Spišská Nová Ves
tel.: 053/4152332, mobil: 0917 127 750, email.: milan.mucha(at)mestosnv.sk

Anna, 15. 3. 2021:

Dobrý deň, komu môžem nahlásiť situáciu ak cudzí človek vyhadzuje vrecia s odpadom do kontajnera ktorý slúži určitému paneláku a ten cudzí človek nieje obyvateľom toho paneláku.

Odpoveď:

Pokiaľ sa nejedná o odpad z podnikateľskej činnosti, nebezpečný, veľkoobjemový, resp. drobný stavebný odpad, obyvatelia SNV môžu vyhadzovať odpad do zberných nádob, pričom nie je povinnosť použiť výhradne kontajner na adrese bydliska.

Ak by sa však jednalo o odpad vymenovaný odpad vyššie, v takom prípade by sme to mohli riešiť. 

Ing. Peter Hamrák, vedúci oddelenia komunálneho servisu

Majo, 23. 1. 2021:

Dobry den,
Chcem sa spytat,ci sa tento rok bude pokracovat s vysadbou zelene v meste?,tak ako bolo povedane,ze sa vysadi 750 stromov k 750.vyrociu naseho krasneho mesta, popripade vysadba ziveho plotu v centru,atd. Dakujem

Odpoveď:

V meste sa každoročne realizuje výsadba stromov, predovšetkým sa jedná o náhradnú výsadbu z dôvodu výrubu iných drevín. V tomto roku budeme pokračovať v kontrole zdravia stromov v centrálnej mestskej zóne, ktorá sa začala už v minulom roku s cieľom zabezpečiť zdravie stromov a eliminovať možné ohrozenie zdravia v dôsledku pádu suchých, resp. vnútorne poškodených konárov pri nepriaznivom počasí (sneh, vietor).
Čo sa týka centrálnej mestskej zóny, momentálne nevidíme priestor na novú výsadbu, navyše táto podlieha taktiež schváleniu Krajským pamiatkovým ústavom.
Do budúcna sa však budeme určite venovať možnosti výsadby nových stromov vo vytipovaných lokalitách. 

Ing. Peter Hamrák, vedúci oddelenia komunálneho servisu

Katarína, 15. 1. 2021:

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať, aké plány má mesto v riešení problému so smetiskom Kudelník. Prechádzam okolo každý deň, a tá kopa už je viditeľná z diaľky, preto rada by som vedela, či má Brantner povolenie hromadiť odpad do takejto výšky. Viem, že posledná etapa rozširovania, kde sa mala tvoriť hromada niekoľko metrov nad úroveň cesty, bola našťastie zastavená, no v akom štádiu je etapa rozširovania po úroveň cesty? Považuje mesto toto riešenie za správne? Prečo mesto nechalo zájsť hromadenie odpadu na smetisku až do tohto štádia? Prečo toto jedno smetisko slúži takmer pre 4 okresy? Smrad zo smetiska začína byť naozaj neznesiteľný, a to nie len pre obyvateľov Lieskovan, ale smrad je cítiť aj mimo letnú sezónu napríklad v oblasti firiem smerom na Šuleroch a v meste. Do akého štádia chcete nechať toto zájsť? A posledný dotaz, v mieste, kde vychádzajú smetiarske autá zo smetiska, vznikajú na ceste vrstvy blata a vznikajú veľmi nebezpečné situácie, čakáte kým sa stane nešťastie? To, aby tam niekto sem tam prebehol s lopatou naozaj nie je efektívne. A taktiež lietajúci odpad zo smetiska sa nesie celým okolím.
Viem, že je to väčšie množstvo otázok, ale tento problém začína byť alarmujúci a žiaľ nevidím žiadne kroky k zlepšeniu. Ako môže mesto dovoliť rozšírenie skládky do takej tesnej blízkosti obce Lieskovany?
Vopred ďakujem za odpoveď
Katarína Strelová

Odpoveď:

V každom prípade Regionálna skládka odpadov Kúdelník II je prevádzkovaná v súlade s platným povolením na prevádzku skládky, je pravidelne monitorovaná a tiež kontrolovaná zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Lokalita Kúdelník bola vybratá už v roku 1990 na výstavbu skládky, kedy mesto Spišská Nová Ves a všetky okolité obce nemali kam zvážať odpad. Vtedy sa vybudovala Skládka Kúdelník I. Ešte pred rokom 1990 geológovia zhodnotili, že táto lokalita je vhodná na vybudovanie skládky, vzhľadom na podložie skládky a nepriepustnosť ílovitého podložia. Lokalita sa javila ako vhodná aj z titulu, že sa nachádza v tzv. priemyselnej zóne a v blízkosti čističky odpadových vôd.

Po ukončení prevádzky Skládky Kúdelník I bola v roku 1995 vybudovaná skládka Kúdelník II, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1996.

V súčasnosti v zmysle platnej legislatívy už nie je možné budovať nové skládky (v nových lokalitách), je možné len rozšíriť jestvujúce skládky. V tejto súvislosti sa pripravuje rozšírenie tejto skládky. Vaša informácia o rozšírení a budovaní novej etapy skládky niekoľko metrov nad úroveň cesty nie je zásadne pravdivá. A či považujeme za správne toto rozšírenie skládky? Samosprávy majú okrem iných povinností zabezpečiť aj likvidáciu vzniknutého odpadu, ktorý vyprodukujú občania. Mesto má len dve možnosti, a to buď sa rozšíri jestvujúca skládka, alebo bude voziť odpad do spaľovne do Košíc. Každý starosta sa snaží pre svojich obyvateľov zabezpečiť nakladanie s odpadmi tak, aby poplatok za komunálne odpady bol čo najnižší.  Druhá možnosť  - voziť odpad do spaľovne do Košíc je z technicko-ekonomického hľadiska nezvládnuteľná. Podľa predbežných prepočtov by samosprávy museli zvýšiť poplatok aj o 380 %. Preto mesto súhlasí s rozšírením jestvujúcej skládky. A nielen mesto, ale aj Ministerstvo životného prostredia SR schválilo rozšírenie Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II o 4. etapu.

Množstvo odpadu ukladaného na skládku sa každým rokom zvyšuje, aj napriek tomu, že v celom okrese máme zavedený triedený zber odpadov. Tu je potrebné si položiť otázku, a to každý z nás, či sa správame zodpovedne a či sa snažíme vytriediť z nami vyprodukovaného odpadu maximum. S tým súvisí odpoveď aj na Vašu otázku, resp. pripomienku ohľadom zápachu.

Ak by sme všetci postupovali v zmysle platného zákona o odpadoch, na skládku by sa neukladal biologicky rozložiteľný odpad a nebol by ani zápach, o ktorom hovoríte. Okrem iného musíme zdôrazniť, že predmetná skládka bola ako prvá na Slovensku, kde bolo už v roku 2004 vybudované tzv. aktívne odplynenie skládky, kedy sa plyn zo skládky spaľoval. Neskôr bolo dobudované zariadenie na výrobu elektrickej energie zo skládkového plynu. Prevádzkovateľ sa snaží zabezpečiť, aby zápach zo skládky bol čo najmenší.

Čo sa týka znečistenia cesty, prevádzkovateľ bude upozornený, aj keď máme vedomosť, že cesta sa pravidelne čistí. To isté platí aj čo sa týka znečisťovania okolia úletmi. Vieme o tom, že prevádzkovateľ robil aj k tomu určité opatrenia, upozorníme ho na to.

Ako môžeme dovoliť rozšírenie skládky do takej tesnej  blízkosti obce Lieskovany? Keď sa vybudovala Regionálna skládka odpadov Kúdelník II, Lieskovany boli skryté za „kopcom". Tu by sme skôr opačne položili otázku – prečo sa Lieskovany rozširujú smerom ku skládke a prečo si ľudia stavajú domy blízko skládky? Prečo obec Lieskovany nerieši rozširovanie obce zmenou územného plánu iným smerom?

Odpoveď je spracovaná po konzultácii s vedením firmy BrantnerNova.
Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora

Viktor, 13. 1. 2021:

Dobrý deň
Chcel by som sa opýtať, či sa na Hviezdoslavovej ulici výmena asfaltového povrchu? Po zime je opäť plná výtlkov. Ich plátanie je nedostatočné. Vopred ďakujem za informáciu.
S úctou
Viktor Pamula

Odpoveď:

Dobrý deň,

 registrujeme zlý technický stav danej komunikácie avšak daná lokalita si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu ulice. V súčasnosti nie je vo finančných možnostiach mesta aby zrealizovalo takúto aktivitu. S rekonštrukciou ulice uvažujeme v najbližších rokoch v závislosti od rozpočtu mesta.
Ing. Milan Mucha
vedúci oddelenia výstavby a dopravy, ŠFRB
Mestský úrad Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1
052 75 Spišská Nová Ves
tel.: 053/4152332
mobil: 0917 127 750
email.: milan.mucha(at)mestosnv.sk

 

Stano, 12. 12. 2020:

Dobrý deň,
chcem vyjadriť zhrozenie nad ťažbou dreva v Národnom parku Slovenský raj. Áno, ja viem, väčšinou ide o druhý stupeň ochrany, teda ťažba je povolená. No takto si teda Národný park nepredstavujem, že na každom rohu natrafím na skládky zrezaných kmeňov, zničené korytá horských bystrín a potokov, nepriechodné turistické cesty, ťažobné mechanizmy, lanovku pre približovanie zrezaných kmeňov.. Návštevnici z iných krajov či štátov musia krútiť hlavami, ako si dokážeme ničiť to najkrajšie, čo máme. Geravy, Turník, Matka Božia, Kopanec - jedné z najkrajších miest Slovenského raja a takto ich ničiť.. Kde sú teraz zodpovedný ? Kde je ochrana prírody ? Vyvážať sa na motorkách v oblastiach, kde by za to obyčajný človek dostal pokutu, to im ide, ale bojovať o to, o čo by im malo ísť už z podstaty názvu inštitúcie, ktorú zastupujú, tak to už sa nedá? Samozrejme že nie, mocnejších neprečúraš. Ďakujem teda všetkým, ktorý sa na tomto drancovaní podieľajú.
S.

Odpoveď:

Ani jedná s týchto lokalít: Geravy, Turník, Matka Božia, Kopanec  nepatrí do pôsobnosti mestskej obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves. Pravdepodobne sú to štátne lesy alebo jednotlivé urbárske spoločnosti. Váš podnet je preto potrebné adresovať priamo Správe Národného parku Slovenský raj 
kancelárie primátora

 

 

Lucia, 7. 11. 2020:

Dobrý deň,
už 3. deň nás obťažuje smrad z hnojovky na sídlisku Mier (konkrétne Jilemnického ul.). Najviac to cítiť vo večerných hodinách a trvá to do rána. Táto situácia sa opakovala už aj pred nedávnom a trvala dlhší čas. Chvíľku bol pokoj a teraz sa to opakuje. Smrad je tak silný, že nemožno v byte vôbec vetrať. Chcem sa preto opýtať, ako túto situáciu riešiť. Ďakujem.

Odpoveď:

Zápach nie je v predpisoch na ochranu zdravia limitovaný, nie je preto možné ho pre úradné účely objektívne hodnotiť, ale je možné konštatovať, že môže byť obťažujúci, zhoršovať životné prostredie a negatívne vplývať na kvalitu bývania občanov.

Hospodárenie s hnojovicou, podmienky jej používania a aplikovania do pôdy sú v kompetencii Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, Matúškova 21, Bratislava.

Problémy v životnom prostredí rieši tiež Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Ing. Jana  Murková, vedúca oddelenia HŽP, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Sp. Novej Vsi

Lucia, 18. 8. 2020:

Dobrý deň.
Chcem sa informovať, či mesto SNV poskytuje príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku?
Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

Mesto Spišská Nová Ves neposkytuje príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.

V novom školskom roku Vám prajem, nech sa Vám darí.

S pozdravom

Ing. Júlia Jančurová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, MsÚ

Lucia, 20. 7. 2020:

Dobrý deň. Píšem znova ohľadom toho istého problému. Naša kľudná prechádzka s našim malým dieťatkom sa skončila tak, že keby môj snúbenec nebol pozorný a nezadržal by naše dieťatko, tak by skončilo pod kolesami arogantného cyklistu, ktorý okolo nás doslova preletel bez akéhokoľvek upozornenia, stalo sa to na chodníku pre chodcov kde sa cyklista nemá právo premávať. A aby nebolo málo tak nám potom čo som ho upozornila, že má chodiť po vozovke a nie po chodníku ukázal hanlivé gesto. Úpenlivo Vás prosím aby sa to začalo riešiť lebo to nieje prvý ani poslednýkrát čo nás ohrozil na živote cyklista ktorý šiel po chodníku pre chodcov. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Cyklistu na chodníku môže podľa cestného zákona riešiť len štátna polícia (dopravná) a nie mestská polícia. Toto nie je v našej kompetencii. Našou snahou je prípadne priestupcu upozorniť, ale nie sankcionovať. V tomto konkrétnom prípade je potrebné podať na štátnej polícii oznámenie dotknutej osoby. Tam môže popísať presne kedy, ako, kde sa to stalo, popíše osobu, aký mala bicykel atď. a priateľ môže byť ako svedok danej udalosti.
Ing. Marcel Garčár, náčleník MsP SNV

Ivana, 8. 7. 2020:

Chcem sa informovať, aká je kontrola z mestského úradu na výber daní za psa. Všimla som si, že niektoré psy majú na obojku známku. Po dotaze na majiteľa psa, aká je to známka, ma informoval, že by to mal mať každý pes, keď má zaplatenú daň za psa. Začal som si teda všímať psov s touto známkou, no v mojom okruhu je málo psov, ktorým táto známka visí na obojku a poznám najmä záhradkárov, že majú viacero psov. Myslím si, že mesto by mohlo cez Mestskú políciu urobiť kontrolu, aby si majitelia psov plnili voči mestu svoju povinnosť. Ďakujem.

Odpoveď:

Prajem dobrý deň,

príslušníci MsP priebežne vykonávajú kontroly evidencie psov na území mesta. V prípade, že nie je pes evidovaný, riešia vec v zmysle zákona o priestupkoch a v súčinnosti s príslušným oddelením MsÚ zjednávajú nápravu. V prípade takéhoto zistenia kontaktujte, prosím, stálu službu MsP na bezplatnej linke 159.

Ing. Marcel Garčár, náčelník MsP v SNV

Matej, 2. 7. 2020:

Dobrý deň, v lokalite Predná Huta je pripravené územie pre výstavbu rodinných domov. Súčasný stav je taký, že mimo jedného rozostavaného rodinného domu je len skládka kameňa, zeminy, ktoré navážajú nákladné autá. Touto lokalitou pravidelne chodia záhradkári, ktorí majú blízko záhradky. MsZ v minulom roku 2019 odkúpilo od majiteľa pozemkov prístupovú cestu pre záhradkárov, aby z autobusovej zastávky mohli prejsť na svoje záhradky. Preto sa obraciam i v mene záhradkárov o sprístupnenie tejto cesty. V tomto čase je veľa vody po dažďoch a prístup na záhradky je sťažený. Vzhľadom k tomu, že je tam dosť zeminy, kameňa bolo by dobré upraviť podľa plánu túto cestu a zhutniť dočasne nejakým makadamom. Verím, že prijmete moju pripomienku a pomôžete záhradkárom, ktorí sú prevažne dôchodcovia. Vopred srdečne ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

pozemky v predmetnom území sú stále vo vlastníctve spol. STAVCENTRUM SPIŠ, s. r. o., nakoľko do dnešného dňa nedošlo k uzatvoreniu príslušného zmluvného vzťahu, a teda mesto nemôže zrealizovať Vami žiadané úpravy.

Ing. Ľubomír Andráš, oddelenie správy majetku, MsÚ

 

 

Peter, 17. 6. 2020:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či novovybudovaný mini workoutpark na Strelnici v Šulerlochu je verejný alebo súkromný? Vzhliadol som aj reportáž o multifunkčnom areále Šulerloch na TV Reduta, ale o parku ani zmienka. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Ide o klubové zariadenie - verejnosti prístupné, ale na vlastné riziko, nakoľko to nie je certifikovaná zostava.

Jozef Borz, Záujmové združenie právnických osôb, Multifunkčný areál Schulerloch

Peter, 17. 6. 2020:

Dobry den, chcem sa opytat, ci novovybudovany mini workoutpark na Strelnici v Sulerohu je verejny, alebo sukromny. Vzhliadol som aj reportaz o multifunkcnom areale Suleroh na TV Reduta, ale o parku ani zmienka. Vopred dakujem za odpoved.

Odpoveď:

Osadené workoutové zariadenie vzniklo v rámci iniciatívy Záujmového združenia právnických osôb MAS (Multifunkčný areál Schulerloch) pre potreby svojich členov. Hlavne biatlonisti tento mini workout využívajú v rámci tréningov. Zariadenie nie je certifikované, preto nie je propagované ako verejné. Verejnosť ho môže využívať NA VLASTNÉ RIZIKO. Jozef Borz, predseda MAS
 

Marta, 16. 6. 2020:

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, kedy sa bude kosiť tráva na letisku, dospelým už je po pás,menšie deti ani nevidieť. Ďalšia otázka sa týka dvoch rozkopaných jám za činžiakom Zd. Nejedlého 3,resp. za činžiakom J.Wolkera 39. Už vyše roka to tam rozkopali ale nezasypali späť. Čaká sa,kým tam niekto spadne? A posledná otázka,pred činžiakom spomínaného Zd. Nejedlého je tma,keď sa zotmie,bolo by možné tam dať pouličnú lampu,alebo to nejako vyriešiť? Ďakujem za skoré odpovede.

Odpoveď:

Plocha letisko  nie je majetkom mesta, preto mesto nezabezpečuje jeho kosenie. 
Prekopávku za bytovým domom na Ul. Z. Nejedlého 3, SNV má  povolenú spoločnosť SWAN pre realizáciu optických sietí. Stavebné práce ešte nie sú ukončené, stavebník bude upozornený na to, aby zabezpečil ryhy pred možný úrazom. 
Vašu žiadosť o doplnenie svietidla sme zaevidovali a budeme sa ňou zaoberať.
Stavebný úrad a Tomáš Hamráček, vedúci odd. komunálneho servisu MsÚ

 

 

Ján, 13. 6. 2020:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je zákaz kúpania sa v rieke Hornád?

Odpoveď:

Kúpanie v Hornáde alebo v iných vodných tokoch nie je zakázané.

V prípade, že správca toku zakáže kúpanie, ak ide napr. o zdroj pitnej vody, je povinný takýto vodný tok označiť.

Ing. Marcel Garčár, náčelník MsP v SNV

Alfonz, 11. 5. 2020:

Dobrý deň.
Chcel by som sa opýtať: Od roku 2011 mám v prenájme od mesta pozemok na pasenie kôz. Je to na hlavičkovom papieri aj okrúhla pečiatka s podpisom primátora p. Volného. Asi pred rokom alebo dvomi mesto dalo časť pozemku do prenájmu p. Hurajtovi Milanovi, ktorý robý problémy aj s rodinou. Vyháňa kozy, keď sa pasú okolo plota a púšťa deti sa bicyklovať po tráve, kde sa pasú kozy. Chodí tam aj s autom a stojí tam až kým neide domov. Niekedy aj celí deň. Pokiaľ tu nebol p. Hurajt s rodinou, bol pokoj, kľud. ticho. Teraz by som povedal, že majú kozy stres, vidno to aj na odbere mlieka, čo je menej, ako bolo predtým. Mal aj odpratať hnuteľný majetok, čo do dnešného dňa nesplnil Nemal som byť upovedomený písomne od mesta, že nastala zmena? Neviem, či má aj stavebné povolenie, lebo sa tam betónuje, lebo je tam jeden kábel, čo zakazuje aby sa kopalo a betónovalo do zemi. Ďakujem za odpoveď. Mohol by o tom vedieť aj p.Volný? Ďakujem.

Odpoveď:

V súvislosti s Vašou vyššie uvedenou správou si Vás dovoľujem informovať, že - pokiaľ ide o danú problematiku - tak od mesta Spišská Nová Ves NEMÁTE PRENAJATÝ ŽIADNY POZEMOK/ky (o tom ste boli osobne informovaný pri nedávnej návšteve majetkového referátu MsÚ), a teda v zmysle tejto podstaty nemáte k danému pozemku/kom žiadne oprávnenia okrem toho, že mesto Vám písomne vyjadrilo súhlas s tým, že na predmetnom pozemku/koch MÔŽETE pásť kozy (nič viac, nič menej). Týmto „súhlasom“ mesto nepostúpilo žiadne oprávnenia výlučne vo Váš prospech (mesto sa predmetným „súhlasom“ nezaviazalo, že na uvedených pozemkoch sa budú môcť pásť výlučne Vaše kozy, pokojne na tieto pozemky napr. mohlo vydať podobný súhlas aj pre iné subjekty, resp. osoby, t. z. že na nich by mohli pásť svoje hospodárske zvieratá aj iné osoby!!). Tento „súhlas“ nie je nájomnou zmluvou (nemá náležitosti určené Občianskym zákonníkom v platnom znení pre uzatváranie zmluvných vzťahov; skutočnosť, že mestom vydaný „súhlas“ - nie ako uvádzate, že v roku 2011, ale 13. 3. 2013 - nie je zmluvou, potvrdzuje aj Vami spomínané, že „je to na hlavičkovom papieri“ – zmluvy sa nevyhotovujú na hlavičkových papieroch), a preto z neho pre žiadnu z účastných strán (teda ani  pre mesto) nevyplývajú žiadne záväzky, resp. povinnosti, takže je nevyhnutné, aby ste túto vec takto aj pochopili a riadili sa týmto princípom, resp. oprávnením.

      S pozdravom

                        Marián Kellner, MsÚ SNV

Alfonz, 11. 5. 2020:

Dobrý deň:
Mám otázku na právnika mesta. Chcel by som vedieť, či musí byť splnomocnenie overené na matrike, alebo u notára, ktoré je súčasťou dedičského konania. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď:

Ak máte na mysli zastupovanie v dedičskom konaní, v zmysle ustanovenia § 89 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku, strana sa môže dať v konaní (dedičskom) zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Všeobecne sa odporúča, aby podpis splnomocniteľa bol na splnomocnení úradne overený, ale nie je to zákonnou podmienkou. Podpis splnomocniteľa je možné úradne overiť na referáte osvedčovacej agendy MsÚ alebo u notára.
JUDr. Peter Štrauch, vedúci oddelenia právneho, MsÚ SNV

Marian, 27. 4. 2020:

Dobrý deň,
Uskutoční sa a ked ano tak kedy schôdza mestského zastupiteľstva kvôli corone virusu?
S pozdravom

Odpoveď:

Zasadnutie MsZ SNV sa uskutoční 28. 5. 2020.
Mesto prijme opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia podľa dokumentu č. OLP/3881/2020 zo dňa 6. 5. 2020 a číslo OLP/3354ú2020 to dňa 20. 4. 2020, a to:

 • zabezpečenie oznamu pri vstupe do budovy o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať' v domácej izolácii,
 • zabezpečenie pri vstupe do budovy mestského úradu dávkovača na alkoholovú dezinfekciu rúk, nad zabezpečením dezinfekcie rúk každého, kto vstúpi do budovy bude dohliadať príslušník mestskej polície, zároveň bude merať teplotu a dohliadať na dodržiavanie povinného nosenia ochranných rúšok,
 • v sociálnych zariadeniach budú  dispozícii papierové utierky a oznam o zákaze používania sušičov rúk,
 • zverejnený bude tento oznam na viditeľnom mieste:
  Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné        telefonicky kontaktovať' svojho ošetrujúceho lekára a opustiť' pracovisko. Pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej 20 sekúnd, následne ruky utierať' do jednorázových papierových obrúskov. Platí zákaz podávania rúk.
 • dodržiavať vzdialenosť' medzi osobami minimálne 2 m (poslanci však budú sedieť vo svojich laviciach, nakoľko nie je možné presunúť hlasovacie zariadenie) 
 • zabezpečiť' dostatočné vetranie priestorov,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Niektoré z vyššie uvedených opatrení sú už zabezpečované, napr. kontrolovaný a regulovaný vstup do objektu MsÚ, dezinfekcia kontaktných miest, kontrola dodržiavania povinných ochranných prostriedkov a pod.).
V  zasadačke MsÚ budú prítomní len poslanci a vedenie mesta. Jednotliví predkladatelia materiálov budú v prípade otázok zvolávaní dodatočne.
Vstup pre verejnosť nie je zakázaná, bude však počet osôb regulovaný vzhľadom na kapacitu a veľkosť zasadacej miestnosti. Taktiež je povolený vstup médií, samozrejme že len za dodržiavania vyššie uvedených opatrení.

Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora, MsÚ

Peter, 22. 4. 2020:

Mohlo by mesto informovat, ci bude oddnes otvoreny napr. atleticky stadion, pripadne tenisove kurty? STEZ zrejme o to zaujem nema v ramci svojho webu. Vopred dakujem.

Odpoveď:

Inforrácie boli zverejnené v printovom mesačníku Ičko - máj 2020, ako aj na webovej a Fb stránke mesta 24. 4. 2020: http://www.spisskanovaves.eu/nocache/system/aktuality/detail/article/spisska-nova-ves-spusta-prevadzku-trhoviska/5/index.html?cHash=39a2aa800850c4d3577c64e655507df2
Médiam zároveň bola zaslaná tlačová správa, v ktorej boli uvedené informácie týkajúce sa Vašej otázky.
Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora, MsÚ

« Prvé   ‹ Predošlé    1 - 20   21 - 40   41 - 60   61 - 80   81 - 100   101 - 120   121 - 140   141 - 160   161 - 180   181 - 200    Ďalšie ›   Posledné »