Dnes je 25.06.2024, meniny má Tadeáš
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Predaj – prenájom majetku mesta

Predaj – prenájom majetku mesta

Podľa par. 1 ods. l Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov je mesto Spišská Nová Ves samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Nadobúdanie, prevody majetku a hospodárenie s majetkom mesta bližšie upravujú:

Vybavuje: 

Viac >>

Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám

2021

 

2020

 

2019

 

2018

2017

2016