Dnes je 25.07.2024, meniny má Jakub
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesÚradná tabuľaÚradné oznamy > Upozornenie na sprísnenie dodržiavania ochrany chovov na základe výskytu Afrického moru ošípaných u diviakov v regióne Spišská Nová Ves

Upozornenie na sprísnenie dodržiavania ochrany chovov na základe výskytu Afrického moru ošípaných u diviakov v regióne Spišská Nová Ves

Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves na základe výskytu Afrického moru ošípaných u diviakov v regióne Spišská Nová Ves upozorňuje na sprísnenie dodržiavania ochrany chovov pred zavlečením Afrického moru ošípaných v drobnochovoch ošípaných - zabezpečovaním organizácie činností v chovoch ošípaných od oplotenia, vstupov osôb, manipulácia s uhynutými zvieratami, dezinfekcia pomôcok a dodržiavanie pravidiel osobnej hygieny, zabezpečenie chovu pred výskytom hlodavcov.

Zdôrazňuje a odporúča plnenie nasledujúcich opatrení:

 • chov ošípaných musí byť v uzavretých objektoch (bez výbehov)
 • bezodkladne hlásiť všetky uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu
 • lekárovi
 • bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané poverené mu úradnému veterinárnemu
 • lekárovi
 • nevykonávať žiadnu poľovnícku činnosť minimálne 48 hodín pred vstupom k ošípanej
 • zamedziť možnosti vniknutia iných zvierat a hlavne diviakov k ošípanej a tiež kontaktu s krmivom a stelivom.
 • dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti - prezliekanie a prezúvanie pred vstupom k ošípanej, dezinfekčná rohož pri vstupe do ustajňovacieho priestoru
 • skladovať krmivo pre ošípané mimo možného dosahu diviakov
 • uchovávať doklady (zberné lístky) potvrdzujúce likvidáciu uhynutých ošípaných v spracovateľskom podniku
 • nákup ošípaných so sprievodnými veterinárnymi dokladmi
 • krmivo musí byť uskladnené mimo dosahu diviakov, uzavreté a chránené pred inými zvieratami
 • ustajňovacie priestory musia byť skonštruované takým spôsobom, aby sa ošípané  nedostali do kontaktu s diviakmi, prípadne inými zvieratami (napr. psy, ...)
 • ak sa v chove používa podstielková slama musí byť skladovaná minimálne 90 dní pred použitím mimo dosahu diviakov.

  Viac informácií nájdete v dokumente pdf >>