Dnes je 25.05.2024, meniny má Urban
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesStrategické rozvojové dokumentyÚzemný plán > Urbanisticko - dopravné riešenie hlavnej rekreačnej trasy Hornád

Urbanisticko - dopravné riešenie hlavnej rekreačnej trasy Hornád

POLYFUNKČNÁ HLAVNÁ MESTSKÁ REKREAČNÁ CYKLOTRASA HORNÁD * PRI VYŠNEJ HATI - MADARAS PARK (TRASA C / ZÁPAD - VÝCHOD / REGINÁLNEHO VÝZNAMU - časť)

Zodpovedný subjekt vyhotovenia dokumentácie:
ARCH.EKO - Ateliér architektúry, urbanizmu a ekológie, s.r.o.
974 01 Banská Bystrica, Kuzmányho 2
Ing. arch. Michal Gaj, konateľ / riaditeľ spoločnosti
Ing. arch. Eva Faragóová, konateľ spoločnosti
Ing. arch. Michal Dovičovič, konateľ spoločnosti.

Rekreačná cyklistická trasa vychádza zo spracovaného generelu cyklotrás mesta Spišská Nová Ves. Územne a priestorové vymedzenie stavebného celku zodpovedá plánovaným rozvojovým nárokom, stanovených vo schválenej územnoplánovacej dokumentácii (ÚPN mesta Spišská Nová Ves) a spresnených nadväznými územnoplánovacími podkladmi na úrovni zónových riešení.

Grafická interpretácia:

Širšie vzťahy
Ortofotomapa
Infraštruktúra