Dnes je 27.02.2024, meniny má Alexander
Mesto Spišská Nová Ves

Úhrada nákladov

  • informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi (náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša mesto Spišská Nová Ves),
  • podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie informácii mestom Spišská Nová Ves sú upravené v Sadzobníku nákladov za sprístupňovanie informácií Mesta Spišská Nová Ves,
  • mesto môže zaplatenie úhrady odpustiť,
  • úhrady sú príjmami mesta.