Dnes je 01.03.2024, meniny má Albín
Mesto Spišská Nová Ves

Opravné prostriedky

  • proti rozhodnutiu mesta Spišská Nová Ves o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie,
  • lehota na podanie odvolania - 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti,
  • odvolanie sa podáva mestu Spišská Nová Ves,
  • o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Spišská Nová Ves rozhoduje primátor mesta,
  • rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona, ktorým je Občiansky súdny poriadok.