Dnes je 24.07.2024, meniny má Vladimír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamospráva > Zástupca primátora

Zástupca primátora

1. zástupca primátora

Ing. Jozef Gonda
Tel. č. 053/4176 628
E-mail: jozef.gonda(at)mestosnv.sk

Adresa:
Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves

Radnica - I. posch. vpravo

2. zástupca primátora

PaedDr. Dávid Demečko, PhD.
Tel. č. 053/4176 626
E-mail: david.demecko(at)mestosnv.sk

Adresa:
Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves

Radnica - prízemie vpravo

Zástupca primátora:

  • Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo.

  • Zástupca primátora môže byť len poslanec.

  • Ak má obec viac ako 20 000 obyvateľov, primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov primátora, pričom určí ich poradie.

  • Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.

  • Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.

  • Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia (§ 13 a ods. 1 písm. c) až i) zákona o obecnom zriadení), plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia primátora, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora mesta.

  • Zástupca primátora plní úlohy zástupcu primátora mesta aj v zmysle § 12 zákona o obecnom zriadení.

Primátor mesta v zmysle ustanovenia § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určil poslancoviktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie 1. zástupcu primátora mesta, s účinnosťou od 1. 5. 2021 plat vo výške 60 % mesačného platu primátora mesta.

Primátor mesta v zmysle ustanovenia § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určil poslancoviktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie 2. zástupcu primátora mesta, s účinnosťou od 1. 5. 2021 plat vo výške 60 % mesačného platu primátora mesta.