Dnes je 22.03.2023, meniny má Beňadik
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaVZN > VZN 4 2011 o Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 /2011 o ďalších výstrojných súčiastkach rovnošaty príslušníka Mestskej polície Spišská Nová Ves

VZN 4 2011 o Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 /2011 o ďalších výstrojných súčiastkach rovnošaty príslušníka Mestskej polície Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 22 ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

 

PRVÁ ČASŤ

                                             ÚVODNÉ USTANOVENIA

                                                             Čl. I

Účel nariadenia

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré môže príslušník Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi používať okrem výstrojných súčiastok uvedených v § 22 ods. 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

  

Čl. II

Ďalšie výstrojné súčiastky príslušníka MsP Spišská Nová Ves

 

1. Okrem rovnošaty príslušníka mestskej polície, ktorú tvoria výstrojné súčiastky uvedené v §22 ods. 2 zákona SNR č. 564 o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), je oprávnený príslušník Mestskej polície Spišská Nová Ves používať aj tieto ďalšie výstrojné súčiastky:

a) polokošeľa  svetlomodrej farby. Na ľavom rukáve vo vzdialenosti 100 mm od švu rukáva je umiestnený kruhový znak mestskej polície a nad kruhovým znakom mestskej polície vo vzdialenosti 50 mm je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ v súlade s § 22 ods. 4 zákona o obecnej polícii. Na ľavej prednej strane je umiestnený identifikačný odznak mestskej polície obsahujúci nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ v súlade s § 22 ods. 5 zákona o obecnej polícii;

b) vesta tmavomodrej farby. Na pravej prednej strane horného okraja vrecka je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 5 mm;

c) sveter bez identifikačných znakov;

d) zásahová kombinéza. Na ľavom rukáve vo vzdialenosti 100 mm od švu rukáva je umiestnený kruhový znak mestskej polície a nad kruhovým znakom mestskej polície vo vzdialenosti 50 mm je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ v súlade s § 22 ods. 4 zákona o obecnej polícii. Na zadnej (chrbtovej) časti je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 20 mm;

e) zásahová taktická vesta. Na ľavej prednej strane je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 5 mm, na ľavej strane je umiestnený identifikačný odznak mestskej polície obsahujúci nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ v súlade s § 22 ods. 5 zákona o obecnej polícii. Na zadnej (chrbtovej) časti je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 20 mm;

f) vesta reflexná žltá s reflexnými prvkami. Na zadnej (chrbtovej) časti je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 30 mm.

 

Čl. III

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2011 o ďalších výstrojných súčiastkach rovnošaty príslušníka Mestskej polícii Spišská Nová Ves bol vyvesený na úradnej tabuli od 1. 6. 2011.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi č. 69/2011 dňa 16. 6. 2011 a nadobúda účinnosť 1. 7. 2011.

                                     PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.                                         

                                             primátor mesta