Dnes je 25.07.2024, meniny má Jakub
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 28. 1. 2010

Zasadnutie konané 28. 1. 2010

14. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

P r o g r a m:

 1. Otvorenie

 2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

 3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

 4. Návrh na schválenie programu rokovania

 5. Schválenie podania žiadosti „Lokálnej stratégie komplexného prístupu a kofinancovania vybraných projektov v rámci žiadosti“
  - Titulný list - uznesenie
  - Dôvodová správa
  - Lokálna stratégia komplexného prístupu PROGRAM SYNERGIA 2010 - 2017 

 6. Záver