Dnes je 14.06.2024, meniny má Vasil
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 28. 10. 2009

Zasadnutie konané 28. 10. 2009

Program:

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Schválenie spolufinancovania projektu „MODTECH – SNV: Moderná čistiaca technika ako predpoklad čistého mesta a skvalitnenia ovzdušia v Spišskej  Novej Vsi“ v rámci výzvy OPŽP-PO3-09-3 

    + Dôvodová správa

6. Záver