Dnes je 14.06.2024, meniny má Vasil
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 23. 1. 2014

Zasadnutie konané 23. 1. 2014

Otvorenie

2.       Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3.       Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4.       Návrh na schválenie programu rokovania

5.       Poverenie na výkon funkcie sobášiaceho

6.       Poskytnutie dotácií pre športové kluby združené v RŠK

7.       Schválenie koncepcie rozvoja informačných systémov

8.       Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013

9.       Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

10.    Záver