Dnes je 25.07.2024, meniny má Jakub
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 1. 8. 2013

Zasadnutie konané 1. 8. 2013

Program

1.       Otvorenie

2.       Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3.       Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4.       Návrh na schválenie programu rokovania

5.       Návrh na odsúhlasenie predloženia a realizácie projektu „Elektronizácia služieb
          mesta Spišská Nová Ves“

6.       Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „ZEBRA II“

7.       Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam