Dnes je 25.05.2024, meniny má Urban
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 19. 7. 2019

Zasadnutie konané 19. 7. 2019

Program: 

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh  na schválenie programu rokovania  

5. Prehľad poskytnutých dotácií v zmysle VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta za 1. polrok 2019

6. Schválenie spolufinancovania projektu s názvom Nabíjacia stanica pre elektromobily v Spišskej Novej Vsi

7. Správa o výsledkoch kontrol

8. Interpelácie, otázky poslancov

9. Záver