Dnes je 10.12.2023, meniny má Radúz
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 18. 7. 2014

Zasadnutie konané 18. 7. 2014

Program:

1.       Otvorenie

2.       Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3.       Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4.       Návrh na schválenie programu rokovania

5.       Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013

6.       Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra  na 2. polrok 2014

7.       Prehľad podaných projektov v rámci možností získania nenávratných finančných prostriedkov

8.       Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

9.      Záver