Dnes je 28.03.2023, meniny má Soňa
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 18. 3. 2019

Zasadnutie konané 18. 3. 2019

Program: 

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Schválenie spolufinancovania projektu s názvom Cyklistická radiála: Duklianska ulica, železničná, autobusová stanica, sídlisko Západ I

6. Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2018

7. Správa o výsledkoch kontroly

8. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

9. Záver