Dnes je 04.12.2023, meniny má Barbora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvoPredkladané materiály > Zasadnutie konané 12. 7. 2012

Zasadnutie konané 12. 7. 2012

Program:

Otvorenie
Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Návrh na schválenie programu rokovania

Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012

Menovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Správy školských zariadení, Štefánikovo námestie č. 1, Spišská Nová Ves

Menovanie komisie pre posudzovanie prác navyše v rámci projektu rekonštrukcie Domova dôchodcov a Zariadenia opatrovateľskej služby v SNV

Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

Interpelácie, otázky poslancov
Záver