Dnes je 10.12.2023, meniny má Radúz
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské zastupiteľstvo > Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) sú verejní funkcionári (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedú skutočnosti uvedené v čl. 7 ods. 1 písm. a) – f) ústavného zákona.


Oznámenie podáva verejný funkcionár na tlačive, ktorého vzor je uvedený nižšie.

Vzor tlačiva - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Inštrukcie pre vyplnenie tlačiva

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019