Dnes je 23.03.2023, meniny má Adrián
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské výbory > Zoznam ulíc podľa MsV

Zoznam ulíc podľa MsV

Mestský výbor č. 1 - NOVOVESKÁ HUTA

Novoveská cesta, Hnilecká cesta, Kvetná, Lúčna, Horská, Poľná, Rybničná, Tichá,
Záhradná, Dúhová, Jasná, Slnečná, Snežná, Bronzová, Medená, Rudná, Sadrovcová,
Železná, Stražanská

Mestský výbor č. 2 - SÍDLISKO GENERÁLA SVOBODU (TARČA)

Topoľová, Brezová, Gaštanová, Lipová, Dubová, Agátová, Javorová, Vyšný Hámor,
Kamenný obrázok, Jazdecká cesta

Mestský výbor č. 3 - FERČEKOVCE

Karpatská, Šarišská, Zemplínska, Magurská, Spišská, Pieninská, Muráňska, Gemerská,
Liptovská, Turčianska, Oravská, Čergovská, Kysucká, Rajecká, Považská, Pohronská,
Detvianska, Trenčianska, Nitrianska, Podunajská, Predná Huta, Dunajská, Laborecká,
Inovecká, Trnavská, Tatranská

Mestský výbor č. 4 - SÍDLISKO MIER

J. Wolkera, P. Jilemnického, Trieda 1. mája, Bezručova, Z. Nejedlého, Krčméryho, Štúrovo nábrežie, Komenského, J. Matušku, Šafárikovo námestie, Medza, lokalita nákupné centrum Kaufland, Duklianska 19, 19 A

Mestský výbor č. 5 - SÍDLISKO ZÁPAD

Hutnícka, Duklianska 50, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, Kováčska,
Hrnčiarska, Zámočnícka, Stolárska, Strojnícka, Kamenárska, Kolárska, Tkáčska

Mestský výbor č. 6 - STARÉ MESTO JUH

Za Hornádom, Kalinčiaka, A. Mickiewicza, Stojan, Malá, J. Bottu, Kukučínova, Obrancov
mieru, Borovského, Tajovského, M. Gorkého, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská, Lesná,
Potočná, Tehelná, Borodáčova, F. Urbánka, Palárikova, R. Jašíka, F. Hečku, S. Tomášika, I. Stodolu, Letecká, S. Chalupku, J. Wolkera (rodinné domy), T. Vansovej, Slobody, J. Čajaka, V. Nezvala, J. Fándlyho, Šestnástka, Za Šestnástkou, Hurbanova, J. Kostru, Záborského, Smreková, Limbová, Jedľová, Borovicová, Červená, Jarková, Košiarna

Mestský výbor č. 7 - STARÉ MESTO VÝCHOD

Mlynská, Brusník, Drevárska, Zimná, Fraňa Kráľa, J. Hanulu, Čsl. armády, Rázusova, Ing. O. Kožucha, Škultétyho, I. Krasku, Rybárska, Zábojského, Zvonárska, Konrádova, Banícka, Sadová, Podskala, Hájik, Pod Tepličkou, Tepličská cesta, Radničné námestie

Mestský výbor č. 8 - STARÉ MESTO SEVER

Námestie SNP, Vajanského, Chrapčiakova, Hviezdoslavova, J. Fabiniho, B. Němcovej, Ing. Straku, Odborárov, Duklianska 1 - 57, Ing. Rojkoviča, Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova, Krížova, Orlia, Jesenského, Tolstého, J. C. Hronského, Mišíkova, Puškinova, Železničná, Mudroňova, Kollárova, Slovenská, Svätoplukova, Rastislavova, Koceľova, Letná, Štefánikovo námestie, Markušovská cesta, Levočská, Gorazdova, Školská, Moravská, Starosaská, Česká, Odorínska cesta, Cintorínska, Slnečné nábrežie, Nad Medzou, Stará cesta, Nábrežie Hornádu

Mestský výbor č. 9 - TELEP

Bernolákova, J. Hollého, Kuzmányho, J. I. Bajzu, Kmeťova, Radlinského, Filinského cesta, Harichovský chodník, Jána Janského, Ľaliová, Púpavová, Astrová, Narcisová, Nezábudková