Dnes je 25.05.2024, meniny má Urban
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské výbory > Zloženie MsV

Zloženie MsV

 

ZLOŽENIE MESTSKÝCH VÝBOROV MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

pre volebné obdobie 2018 – 2022

v súlade so Štatútom mesta Spišská Nová Ves

                a zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
 

 


Mestský výbor č. 1 – Novoveská Huta

 

 

Predseda:

Eva Kopperová, DiS. art. 

 

Podpredseda:

Ing. Ivan Schlosser

 

 

 

 

Členovia:

Ing. Slavomír Slivka

Ing. Milan Varga

 

Ing. Ján Novák

Rudolf Mikolaj

 

RNDr. Daniela Sláviková

Jozef Jurík

 

Branislav Pivovarník

 

 

Mestský výbor č. 2 – sídlisko gen. Svobodu

 

Predseda:

Mgr. Rastislav Javorský

 

Podpredseda:

Ing. Vladimír Jančík

 

 

 

 

Členovia:

Valter Retter

Anna Havašová

 

Eva Kopperová, DiS. art.

JUDr. Ing. Igor Geletka

 

Mgr. Miroslav Majerčák

Ing. Peter Hamrák

 

Mgr. Andrea Gromovská

 

 

 Mestský výbor č. 3 – Ferčekovce

 

 

Predseda:

Valter Retter

 

Podpredseda:

Mgr. Radovan Marcinčin

 

 

 

 

Členovia:

PaedDr. Branislav Tkáč, MBA.

Ing. Ladislav Vastuško

 

Ing. Ondrej Majerník

Ing. Marián Užák

 

Ing. Helena Tomková

Ľubomír Vaic

 

Ing. arch. Mária Kleinová

 

Mestský výbor č. 4 – sídlisko Mier

 

Predseda:

PaedDr. Dávid Demečko

 

Podpredseda:

Ing. Ľubomír Pastiran

 

 

 

 

Členovia:

PhDr. Róbert Kočiš

Ing. Marek Magač

 

Marek Marchyn

Mgr. Jozef Kačenga

 

Ing. Peter Vyparina

Mgr. Jozef Para

 

Mgr. Radovan Marcinčin

 

 

Mestský výbor č. 5 – sídlisko Západ

 

 

Predseda:

Adnan Akram

 

Podpredseda:

Mgr. Peter Bednár

 

 

 

 

Členovia:

Bc. Miroslav Kubík

Ján Petrík

 

Mgr. Tomáš Cehlár

Mgr. Andrej Cpin

 

Juraj Jurčišin

Ing. Ladislav Lučivjanský

 

Peter Šimko

 

 

Mestský výbor č. 6 – Staré mesto (juh)

 

 

Predseda:

Ing. Zuzana Záborská

 

Podpredseda:

Ing. Michal Beharka

 

 

 

 

Členovia:

Ing. Pavol Kubičár

Ing. Peter Pekarčík

 

Mgr. Peter Formela

MUDr. Peter Zelený, MPH

 

Ing. Pavol Čekovský

Patrik Brezovaj

 

JUDr. Ing. Igor Geletka

 

 

Mestský výbor č. 7 – Staré mesto (východ)

Predseda:

Bc. Ing. Janka Brziaková

 

Podpredseda:

Mgr. Andrej Cpin

 

 

 

 

Členovia:

Mgr. Milan Kudrik

Mgr. Erik Smik

 

Mgr. Rastislav Javorský

Ing. Vasil Kolesár

 

Mgr. Jozef Cvengroš

Ing. Branislav Rusiňák

 

Mgr. Ing. Tibor Tarbaj

 

 

 

 Mestský výbor č. 8 – Staré mesto (sever)

 

 

Predseda:

Ing. Jozef Gonda

 

Podpredseda:

MUDr. Alena Pekarčíková

 

 

 

 

Členovia:

Martin Bartoš

RNDr. Ladislav Ruttkay

 

Adnan Akram

Marcel Franko

 

Ing. Stanislav Susa

Bc. Lýdia Novoroľníková

 

Oliver Búza

 


Mestský výbor č. 9 – Telep, Modrý vrch

 

 

Predseda:

Mgr. Tomáš Cehlár
Fb: https://www.facebook.com/groups/595012587579032/

 

Podpredseda:

MUDr. Ján Pukluš

 

 

 

 

Členovia:

Ľubomír Slaninka

Ivan Geletka

 

Marcela Barteľová

Júlia Maniaková

 

Bc. Slavomír Harmata

Mgr. Gustáv Krajči

 

Ing. Eduard Hudy