Dnes je 22.09.2023, meniny má Móric
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestská polícia > Z činnosti polície

Z činnosti polície

Príslušníci MsP v Spišskej Vsi darovali krv už 386 krát

23. 06. 2008

Príslušníci Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi pri plnení úloh, ktoré sú zakotvené v zákone SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii sa často stretávajú s prípadmi, kde dochádza k ublíženiu na zdraví,...


Príslušníci mestskej polície zasahovali v materskej škole

09. 06. 2008

Príslušníci MsP zasahovali v Novoveskej Hute priamo v areáli materskej školy. Nasadená bola technika, psovodi so psami a dokonca sa podarilo služobnému psovi Bendžimu  zadržať na mieste páchateľa. Samozrejme, že nešlo o...


Previerky fyzickej pripravenosti MsP

09. 06. 2008

V zmysle § 6 ods. l písm. e zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii náčelník zabezpečuje odborný výcvik ako aj školenie pracovníkov obecnej polície. Školenia i odborný výcvik sú súčasťou pravidelných pracovných...


Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku

20. 05. 2008

Toto porekadlo je na mieste aj preto, že náčelník MsP v Spišskej Novej Vsi sústavne zabezpečuje odbornú prípravu  príslušníkov MsP. Vzdelávanie a praktické cvičenia sú zamerané na každú potrebnú činnosť. Takto získané...


Kynológovia obstáli na výbornú

17. 04. 2008

V dňoch 24. - 25. 3. 2008 sa konal v kynologickom areáli v Levoči seminár zameraný na obranárske práce, ako aj revírovanie smerujúce k vypátraniu a zadržaniu páchateľa. Seminár prebiehal za účasti...


Prevencia

02. 04. 2008

V rámci prevenčnej činnosti boli v druhej polovici februára a začiatkom marca 2008 uskutočnené viaceré prednášky a besedy v rozsahu aktuálnych potrieb inštitúcii, ktoré o takúto činnosť...


Výberové konanie na príslušníka MsP

20. 02. 2008

Na útvare MsP prebehlo 14. februára pod dohľadom odbornej komisie výberové konanie pre pracovné miesto príslušníka mestskej polície v Spišskej Novej Vsi.Štvorčlenná výberová komisia, ktorej predsedal náčelník MsP JUDr. Vladislav...


Prácu polície uľahčujú i čestní občania

06. 02. 2008

Veľmi príjemným zistením pre príslušníkov MsP Spišská Nová Ves je fakt, že občanom nie je ľahostajné porušovanie zákona. Sú ochotní pomáhať pri riešení nedostatkov, problémov, ale aj pri zjednávaní nápravy. Dňa 25. 1. 2008...


Služobná kynológia Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi

06. 02. 2008

Pracovníci obecnej polície pri plnení úloh v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii majú oprávnenia, ktoré môžu využívať v prípadoch narušenia verejného poriadku, alebo iného protiprávneho konania ak osoba po...


Mestská polícia hodnotila uplynulý rok

23. 01. 2008

Aj v novom roku príslušníci Mestskej polície v SNV nadviazali na pravidelné pracovné porady a ďalší tzv. „služobný aktív MsP“ sa konal 22. 1. 2008.Prvá pracovná porada v roku 2008 prebehla za prítomnosti riaditeľa...


Zobrazujem správy od 61 do 70 z 80