Dnes je 01.03.2024, meniny má Albín
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestská políciaPrevencia > Prevencia - rodičia

Prevencia - rodičia

Rady pred začiatkom školského roku

Deti vedľa žien a seniorov patria k najohrozenejším skupinám obyvateľstva. Často a veľmi ľahko sa stávajú obeťami majetkovej, či násilnej trestnej činnosti. Beznádej a odovzdanosť, ale nie je na mieste. U všetkých potenciálnych obetí trestných činov a predovšetkým u našich detí musíme pestovať určité bezpečnostné zásady chovania. Ak budú dodržiavané môžu deťom poskytnú a zaručiť pocit bezpečia v občianskom živote.

Kľúč na krku

Ak nie je doma mamička s mladším súrodencom, začnú deťom najrôznejšie povinnosti, s ktorými sa musia sami rýchlo vyrovnať. Ráno opúšťajú byt poslední a z toho im, aj rodičom plynú rôzne povinnosti:

 • riadne skontrolovať, či nie je pustený kohútik s vodou
 • či nie je zapnutý televízor, rádio
 • či nie je zapnutý iný elektrický prístroj
 • či nie je zapnutý plynový horák sporáku
 • poprípade vyvenčiť psa
 • riadne uzamknúť vstupné dvere od bytu alebo rodinného domu
 • zamknúť spoločné priestory a vchodové dvere od činžiaku
 • vedieť, kde má schovať kľúče od bytu, peniaze, lístky na stravovanie a pod. (v uzavretej taške alebo v bezpečnej peňaženke s retiazkou na upnutie na pútko nohavíc alebo sukne
 • občas prekontrolovať tašku, aby sme vedeli, čo nosia deti do školy
 • zaistiť im náplň voľného času popoludní (napr. rôzne krúžky, družina)


Televízia a počítače nemôžu zaručiť harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa

Sledovanie TV programov, neustále hranie rovnakých počítačových hier, kde prevláda násilie, ľudská bezohľadnosť a podvodné jednanie, určite neformuje deti správnym smerom. Deti potom získavajú pocit, že brutalita a vraždy sú nevyhnutné a normálne. Nebezpečenstvo v podobe podania nevhodných informácii číha aj na internete prehliadaním nevhodných internetových stránok (pornografia, násilnosti, choroby, najrôznejšie nechutnosti a pod.)

Treba deťom vysvetľovať a viesť ich k dodržiavaniu základných pravidiel (neoznamovať svoje skutočné meno, telefón, adresu a pod.)

Ďalším nebezpečenstvom pre deti sú hracie automaty (získanie patologickej závislosti) a možné kontakty s dealermi drog, či rôznymi sexuálnymi deviantami.

RADY

 • mať prehľad o tom, čo dieťa robí, kam chodí a s kým sa stýka, aké má problémy – mať dieťa pod kontrolou
 • po uliciach by sa nemali pohybovať samotné
 • musia byť vedené k tomu, aby sa vyhýbali neprehľadným a opusteným zákutiam a parkom
 • aby si nebrali od cudzích osôb čokoľvek (cukríky, knižky, videokazety)
 • aby s cudzími osobami neodchádzali do neznámeho prostredia

Nebezpečenstvo číha na deti i v doprave

RADY

 • vybrať a zoznámiť deti s relatívne bezpečnou a najkratšou trasou (spočiatku chodiť s nim, potom nech chodí so skupinkou detí – spolužiakov)
 • využívať len podchody, nadchody a cez cestu prechádzať len po označenom prechode
 • staršie deti (cyklisti) by mali mať základné znalosti dopravných predpisov a bicykel v úplnom poriadku a v plnej výbave
 • nestačí ich naučiť na bicykli jazdiť, ale takisto, aby sa oň riadne starali
 • pri jeho odkladaní na miesto, kde nie je vidieť, musí dieťa bicykel bezpečne zaistiť proti krádeži (zámku prevliecť rámom a skrz obidve kolesá a spojiť ho s pevnou a stabilnou časťou objektu – budova, držiak bicyklov, lavička a pod.)
 • najlepšie je bicykel ihneď po zakúpení zaevidovať a označiť na polícií, to jej pomáha pri prípadnom pátraní po ukradnutom bicykli
 • drahšie bicykle je vhodné dobre poistiť a zapísať si ich výrobné čísla

Deti sú často sami doma

RADY

 • deti musia byť vedené k tomu, aby do bytu v našej neprítomnosti nikoho nepúšťali
 • v žiadnom prípade neotvárali rôznym ponúkačom služieb, ktorí zbytočne otravujú a môžu tiež tipovať budúca vykradnuté byty
 • v takýchto prípadoch nech si ich skontrolujú v priezore, prípadne pootvoria dvere na retiazke alebo zarážku
 • lepší spôsob je navrhnutie inej doby návštevy

Tu pozor! Zásadne neoznamovať dobu, kedy prídu rodičia!

 • obdobným spôsobom majú deti vyriaďovať i telefonické hovory v neprítomnosti rodičov (riešením nie je naprogramovanie telefónu v dobe neprítomnosti na záznamník, kde sa občas dozvieme i veľmi zaujímavé informácie: „Sme na dovolenke v zahraničí, vrátime sa za 14 dní“
 • je dobre, keď sa deti môžu v závažných situáciach obrátiť na susedov v dome
 • vždy ale majte zaistené telefonické spojenie, kam Vám môžu v prípade potreby deti zavolať

Detská kriminalita a kriminalita páchaná na deťoch

V poslednej dobe sa zvýšil počet stíhaných mladistvých páchateľov (vek 15 – 18 rokov) 3 x a maloletých (do 15 rokov veku) 3,5 x. jedná sa predovšetkým o majetkové trestné činy, častým prípadom je i zneužívanie trestne nezodpovedajúcich detí k páchaniu rôznej kriminality. Väčšinou ide o vykrádanie vecí z áut, krádeže vlúpaním do bytov, domov. Kriminálne narušené deti získajú len malú časť z hodnoty odcudzených vecí, a pretože je ich potreba peňazí pre hranie na automatoch, obstaranie si alkoholu, cigariet alebo iných návykových látok veľká, sú nútené kradnúť znovu.

RADY

 • dôslednosť rodičov, ktorí musia mať prehľad o tom, čo deti robia, koľko majú finančných prostriedkov, s kým sa stýkajú
 • významná je neformálna spolupráca rodičov so školou

Silnejšie a agresívnejšie deti začínajú na niektorých spolužiakov žiadať drobné úsluhy. Tieto prejavy môžu prerásť až k šikanovaniu. Ak je chovanie takýchto bezohľadných detí zo strany rodičov a učiteľov neustále podceňované a ignorované, končí fyzickým týraním slabších detí. Preto včasné odhaľovanie týchto prípadov je najlepšou prevenciou, lebo má väčšinou odstrašujúci účinok na ostatných potenciálnych útočníkov.

Prehľad trestných činov páchaných na deťoch a mládeži

 • pohlavné zneužívanie
 • ohrozovanie mravnej výchovy mládeže
 • týranie zverenej osoby

Tieto trestné činy majú psychické následky. Ide o veľmi citlivé prípady, ktoré nie sú často ani nahlásené. Samotná obeť (dieťa) udalosť, či už zo strachu, z neznalosti zákonov alebo z obáv z odplaty páchateľa nenahlási, pretože mnohokrát ide o rodičov, príbuzných a známych.

 

Vždy je niekto, kto pomôže

 • všetky problémy je nutné s deťmi neustále rozoberať
 • pomoc môže prísť od rodičov, starších súrodencov, učiteľov, susedov, či známych
 • úloha rodičov je včas zistiť zmeny v chovaní dieťaťa (zamĺknutosť, nechuť ísť do školy, nočné mory, a pod.), ktoré vždy signalizujú, že sa niečo zlé deje
 • zistené nedostatky je nutné ihneď riešiť, netreba ich nechať prerásť do väčších, často už ťažko riešiteľných problémov
 • deťom možno odporučiť i telefónne linky dôvery či iné nadácie, ktoré sa ohrozovaním výchovy detí zaoberajú
 • pri základných školách bývajú vyškolení výchovní poradcovia
 • deti sa môžu obrátiť i na Políciu Slovenskej republiky alebo na Mestskú políciu

Dieťa a cestná premávka

Treba vychádzať zo skutočnosti, že dieťa je:

 1. nepozorné
 2. impulzívne
 3. málo predvídavé
 4. nevie správne posúdiť nebezpečenstvo situácie
 5. v hustej premávke ťažšie spozorovateľné pre vodičov

Malý telesný vzrast dieťaťa spôsobuje to, že má obmedzený výhľad na vozovku a aj zorný uhol pohľadu má dieťa menší ako dospelý človek.

Naučte dieťa správne prechádzať cez cestu

 • V prvom rade si treba uvedomiť, že dieťa nemá taký zorný uhol pohľadu, ako dospelá osoba pre svoj malý telesný vzrast a dieťa nevie správne odhadnúť rýchlosť blížiaceho sa vozidla.
 • Preto je veľmi dôležité, aby sa deti pozreli na každú stranu minimálne dva razy alebo aj viackrát podľa potreby. Takto dieťa zistí, ako rýchlo sa auto približuje a rozhodne sa, či počká, alebo či stihne prejsť cez cestu.
 • Dieťa mieru rizika neposudzuje iba na základe rýchlosti auta, ale tiež podľa veľkosti a hluku blížiaceho sa auta. Uvedená skutočnosť v značnej miere vplýva na rozhodnutie dieťaťa, čo dokazujú pomerne časté podbehnutia detí pod malé a ticho idúce vozidlá. Taktiež dokazuje to, že dieťa nevie správne odhadnúť rýchlosť blížiaceho sa auta. Preto je najbezpečnejšie malé deti učiť tak, aby cez cestu prechádzali iba v tom prípade, že nejdú žiadne vozidlá v oboch smeroch !

Naučte dieťa správne chodiť po ceste

 • Staré známe „chodci choďte vľavo“. Dieťa poučte, aby sa pri blížiacom aute zo zadu v noci pozrelo za seba – blížiace auto môže práve predbiehať iné vozidlo a pri úzkej ceste môže zachytiť dieťa.
 • Tam, kde nie je chodník, alebo kde je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici, tam, kde nie je krajnica alebo kde je krajnica neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky, proti smeru idúcich vozidiel. To platí i pre chodca, ktorý nesie predmet, ktorým by mohol ohroziť premávku na chodníku alebo na krajnici.
 • Chodci - deti smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku.

 • Zdravotne postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka, smie použiť ktorúkoľvek krajnicu alebo ktorýkoľvek okraj vozovky.
 • Nevstupuj na komunikácie označené ako diaľnice, nie sú pre chodcov.
 • Ak je chodník pri ceste, nech ide dieťa po ňom.


Učte dieťa správne stáť na priechodoch pre chodcov a vchádzať na vozovku

 • Od okraja cesta by malo stáť dieťa aspoň na dĺžku 1 a 1/2 kroku dieťaťa. Dieťa sa môže príliš predkloniť pri pozeraní na cestu – dieťa bude musieť urobiť „ stabilizačný“ krok vpred, druhá osoba môže sotiť do dieťaťa (toto platí aj pre dospelých), dieťa sa môže zle rozhodnúť – takto má ešte zlomok sekundy na korekciu svojho rozhodnutia, pretože svojim prvým krokom nevstúpi na vozovku, resp. vodiči tiež získajú trochu času...
 • Na vozovku môže dieťa vstúpiť až po aspoň dvojnásobnom rozhliadnutí vľavo a vpravo a vtedy, ak sa nepribližuje žiadne vozidlo, resp. iný dopravný prostriedok, ako napr. motocykel alebo bicykel, aby nedonútili vodičov vozidiel na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.
 • Dieťa nesmie vstupovať na vozovku spomedzi zaparkovaných vozidiel, vozidlá dieťaťu znemožňujú výhľad do cesty.
 • Dieťa cez cestu prechádza kolmo, t. j. najkratším smerom.
 • Cez cestu dieťa môže prechádzať iba (malo by) po vyznačených priechodoch pre chodcov – ak je priechod pre chodcov so svetelnou signalizáciou, tak dieťa môže prechádzať cez cestu iba na zelenú(zelený signál), ale iba potom, ako sa rozhliadlo vľavo a vpravo a je si isté, že vozidlá zastavujú, resp. stoja.
 • Ak je v blízkosti križovatky s riadenou premávkou priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod, chodec smie prechádzať len na týchto miestach.
 • Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.
 • Na priechode pre chodcov sa chodí vždy vpravo.
 • Mimo priechodu sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os.
 • Len čo dieťa (chodec) vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať.
 • Nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy, ak sa už nachádza na vozovke, musí týmto vozidlám bez meškania uvoľniť priestor na prejazd.
 • Deti (chodci) prechádzajúci cez priechod pre chodcov musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel, najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú deti – chodci prechádzajú.


Použitie chodníkov

 • Prednostne je potrebné, aby deti – chodci používali chodník.
 • Ak zdravotne postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka použije chodník, nesmie prekročiť rýchlosť chôdze.
 • Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo moped, smie použiť chodník, len ak neohrozí chodcov; inak musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky.
 • Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lžiach, kolieskových korčuliach alebo iným obdobným spôsobom, nesmie prekročiť rýchlosť chôdze. Prekročiť rýchlosť chôdze sa smie, len ak sa tým neohrozia ani neobmedzia ostatní chodci.
 • Ak držíte dieťa za ruku, prosím, držte dieťa tak, aby smerovalo od cesty a nie do cesty!!! ( na kraji chodníka pri ceste idete vy) – ak sa vytrhne, tak nepodbehne pod vozidlo). Obdobne to platí, ak idete po kraji cesty.


Útvary chodcov

 • Pre organizovaný útvar chodcov (ozbrojené sily, školská mládež, sprievod) platia primerane práva a povinnosti vodičov podľa ustanovení § 7 až 14, § 17 až 22, § 24 až 28, § 37 a 38, § 65 a štvrtej a siedmej hlavy druhej časti zákona č. 315/1996 Z. z. v platnom znení.
 • Za zníženej viditeľnosti musí byť organizovaný útvar chodcov označený vpredu po oboch stranách neoslňujúcim bielym svetlom a vzadu takisto po oboch stranách červeným svetlom.
 • Za dodržiavanie ustanovení zákona o premávke na pozemných komunikáciách zodpovedá vedúci útvaru, ktorým môže byť len osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je na to dostatočne spôsobilá.
 • Organizovaný útvar chodcov idúci najviac v dvojstupe smie ísť po chodníku, a to vpravo; pritom nemusí byť označený za zníženej viditeľnosti stanoveným osvetlením.
 • Pre organizovanú skupinu detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, platia ustanovenia pre chodcov.


Oblečenie detí

 • Pestrofarebné oblečenie, t. j. dieťa je dobre viditeľné
 • Oblečenie je doplnené o reflexné nášivky (veľmi dôležité)
 • Aktovka obsahuje reflexný materiál


Školáčik ide do školy

 • Rodič musí zvoliť najbezpečnejšiu cestu do školy pre dieťa. Najbezpečnejšia znamená to, že cesta nemusí byť najkratšia.
 • Rodič už pred začiatkom školského roku môže začať s dieťaťom trénovať cestu do školy zvolenou trasou.
 • Dieťa môže ísť do školy samé, až keď je 100% schopné bezpečne absolvovať zvolenú cestu.


Trasa by mala byť nasledovná

 • Dieťa musí prechádzať cez cestu čo možno najmenej.
 • Prechádzať cez vozovku môže dieťa len na miestach s dostatočným výhľadom na obidve strany (nie spomedzi zaparkovaných vozidiel) – malo by sa jednať o prechod pre chodcov riadený svetelnou signalizáciou (ak taký existuje).
 • Trasa (miesta prechádzania cez cestu) by mala mať čo možno najmenší dopravný ruch

Dieťa si osvojí základné pravidlá cestnej premávky a trasu do školy. Malé deti sa vedia orientovať v známom prostredí, preto je potrebné viesť dieťa k tomu, aby do školy, resp. zo školy chodilo zvolenou trasou, pre dieťa to bude najbezpečnejšie!

Záverečné rady pre rodičov

 • Veďte deti k slušnému chovaniu, k úcte a k pomoci starším spoluobčanom a ako rodičia im buďte vždy oporou a dobrým príkladom
 • Učte deti, aby otvárali byt len známym ľuďom, nebrali si nič od cudzích ľudí a nikde s nimi nechodili
 • Veďte deti k tomu, aby si vážili svoje zdravie a rodinný majetok
 • Majte vždy prehľad o pohybe svojich detí, včítane toho, s kým sa kamarátia
 • Nájdite si každý deň aspoň chvíľku a porozprávajte sa s deťmi, majte prehľad o ich starostiach a problémoch
 • Neodkladajte deti z nedostatku času k televízii. Čas na ich výchovu nevyvážite drahými darčekmi a dostatkom peňazí.
 • Vštepujte deťom základy právneho vedomia, ktoré sú primerané ich veku.
 • Naučte deti, ako sa majú chovať v prípade, že sa stanú obeťou, či svedkom trestného činu, čo majú robiť, a kde hľadať pomoc (Polícia SR, mestská polícia, hasiči, zdravotná služba - ich telefónne čísla).