Dnes je 04.12.2023, meniny má Barbora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesProjekty mestaUkončené projekty > Výstavba a zriadenie Multifunkčného energetického a baníckeho centra – Dom bezhraničného priateľstva

Výstavba a zriadenie Multifunkčného energetického a baníckeho centra – Dom bezhraničného priateľstva

------------------------------------------------------------------------------

Názov projektu: Výstavba a zriadenie Multifunkčného energetického a baníckeho centra – Dom bezhraničného priateľstva / Multifunkciós energetikai és bányászati központ létrehozása – “Határtalan” barátság háza

Akronym projektu: Dom slovensko-maďarského priateľstva / Szlovák-magyar barátság háza

Kód projektu: HUSK/0801/2.1.1/0242

Miesto realizácie projektu: Spišská Nová Ves (SR), Ostrihom (HU)

Partneri projektu: cezhraničný partner: Esztergomi Környezetkultúra Egyesület (Ekoku)

Číslo výzvy: HUSK 2008/1 publikovaná 15. 10. 2008

Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť

Oblasť podpory: 2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany prírodného prostredia

Opatrenie: 2.1.1 Vodné a odpadové hospodárstvo, obnoviteľné zdroje energie

Celkové oprávnené výdavky: 1 948 661,20 EUR

Poskytnutý finančný príspevok: 1 851 228,15 EUR (95 %)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves a Ekoku: 5 %

Cieľ projektu:
Podpora trvalo udržateľného rozvoja a ochrana životného prostredia prostredníctvom zavádzania obnoviteľných zdrojov energie, ich praktickej prezentácie formou spoločenskej osvety, vrátane využívania úsporných stavebných materiálov.

Aktivity projektu:

  • Legislatívne, právne, finančné a administratívne zabezpečenie realizácie projektu
  • Výstavba a zriadenie Multifunkčného energetického a baníckeho centra – Domu bezhraničného priateľstva
  • Etablovanie inštitúcií v rámci multifunkčného centra
  • Odborné semináre, konferencie
  • Publicita projektu

Brožúra projektu » (dokument PDF)

Leták projektu:  verzia SK »   verzia HU » (dokumenty PDF)