Dnes je 01.12.2023, meniny má Edmund
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesProjekty mestaUkončené projekty > Stavebné úpravy – modernizácia ZŠ Nejedlého ul. Spišská Nová Ves

Stavebné úpravy – modernizácia ZŠ Nejedlého ul. Spišská Nová Ves

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

-------------------------------------------------------------------------------------    

Názov projektu: Stavebné úpravy – modernizácia ZŠ Nejedlého ul. Spišská Nová Ves

Kód projektu: 22110120584

Miesto realizácie projektu: Zdenka Nejedlého 2, 052 05 Spišská Nová Ves

Číslo výzvy: ROP-1.1-2009/01

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Celkové oprávnené výdavky: 516 755,48 EUR

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 490 917,71 EUR (95 %)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 5 %

Cieľ projektu:
Dosiahnutie zlepšenia podmienok pre vzdelávací proces, zvýšenie energetickej hospodárnosti a zníženie ekonomickej náročnosti prevádzky ZŠ Nejedlého.

Aktivity projektu:

  • Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy a obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia
  • Stavebný dozor
  • Verejné obstarávanie
  • Externý manažment projektu
  • Publicita a informovanosť
  • Riadenie projektu