Dnes je 04.03.2024, meniny má Kazimír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesProjekty mestaUkončené projekty > Regenerácia námestia v Spišskej Novej Vsi - III. etapa

Regenerácia námestia v Spišskej Novej Vsi - III. etapa

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

-------------------------------------------------------------------------------------           

Názov projektu: Regenerácia námestia v Spišskej Novej Vsi – III. etapa

Kód projektu: 22140120018

Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Košický kraj, Okres Spišská Nová Ves, Mesto Spišská Nová Ves, ulice: Zimná, Letná, Radničné námestie, Levočská

Číslo výzvy: ROP-4.1a-2009/01

Operačný program: Regionálny operačný progra

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel

Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel

Celkové oprávnené výdavky: 1 354 418,38 EUR

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 1 286 697,46 EUR (95 %)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 5 %

Cieľ projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti a kultúrno-turistického potenciálu mesta a s tým súvisiace zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev a infraštruktúry.

Špecifické ciele:

 • Dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja mesta.
 • Odstránenie bariér a sprístupnenie zóny zdravotne postihnutým.
 • Rozvoj informačnej spoločnosti zabezpečením verejného prístupu na internet.
 • Skvalitnenie životného prostredia.
 • Sprístupnenie centrálnej zóny väčšiemu počtu ľudí.
 • Vytvorenie kultúrno-oddychovej zóny v centrálnej zóne mesta, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti.
 • Zvýšenie atraktivity mesta a regiónu z hľadiska turizmu.
 • Zvýšenie estetickej úrovne verejného priestranstva.
 • Zvýšenie kvality a odstránenie nedostatkov infraštruktúry.

Aktivity projektu:

 • Revitalizácia verejných priestranstiev sídla – stavebné práce
 • Projektová dokumentácia
 • Stavebný dozor
 • Proces verejného obstarávania
 • Externý manažment projektov
 • Publicita a informovanosť