Dnes je 10.12.2023, meniny má Radúz
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesProjekty mestaUkončené projekty > Modernizáciou školy k efektívnejšiemu vyučovaniu - ZŠ Levočská

Modernizáciou školy k efektívnejšiemu vyučovaniu - ZŠ Levočská

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

-------------------------------------------------------------------------------------    

Názov projektu: Modernizáciou školy k efektívnejšiemu vyučovaniu

Kód projektu: 22110120343

Miesto realizácie projektu: Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves

Číslo výzvy: ROP-1.1-2008/01

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Celkové oprávnené výdavky: 1 132 679,28 EUR

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 1 076 045,32 EUR (95 %)

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 5 %

Cieľ projektu:
Podpora trvalo udržateľného rozvoja mesta a regiónu prostredníctvom zvýšenia kvality a úrovne poskytovaných služieb v oblasti základného školstva.

Aktivity projektu:

  • Rekonštrukcia, modernizácia a obstaranie vybavenia ZŠ
  • Projektová dokumentácia
  • Stavebný dozor
  • Verejné obstarávanie
  • Externý manažment projektu
  • Publicita a informovanosť
  • Riadenie projektu