Dnes je 25.05.2024, meniny má Urban
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesProjekty mestaUkončené projekty > Bezpečnostná retiazka

Bezpečnostná retiazka

Názov projektu: Bezpečnostná retiazka

Kód projektu (zmluva č.): 70/2013

Miesto realizácie projektu: Spišská Nová Ves

Partner projektu: Mestská polícia Spišská Nová Ves

Číslo výzvy: Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2013, vyhlásená 21. 11. 2012

Spolufinancovaný z: rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR - Obvodný úrad Košice - z programu 06V - ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku (podľa zákona č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013, podl'a § 10 ods. 1 zákona č. 583/2008 Z. z. a podľa uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1/2013 zo dňa 28. 3. 2013 na financovanie výdavkov projektu)

Celkové oprávnené výdavky: 8 750,08 EUR

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 7 000,00 EUR

Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves: 1 750,08 EUR

Cieľ projektu:

  • Zníženie miery a závažnosti trestnej činnosti a zvyšovanie pocitu bezpečia občanov.
  • Ochrana rizikových skupín občanov a znemožnenie páchania trestnej činnosti na cieľovej skupine.

Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený:

Obyvatelia mesta s dôrazom na rizikové skupiny obyvateľstva:

  • Seniori starší ako 60 rokov samostatne žijúci a seniori starší ako 65 rokov žijúci v spoločnej domácnosti (obaja starší ako 65 rokov)
  • Osoby so zdravotným postihnutím

Aktivity projektu:

  • Príprava realizácie projektu a informácií občanom
  • Výber záujemcov o zabezpečenie dverí bezpečnostnou retiazkou
  • Inštalácia bezpečnostných retiazok
  • Propagácia projektu

V priebehu roka 2013 pri realizácii projektu bolo nainštalovaných 333 kusov bezpečnostných retiazok cieľovým skupinám.

Leták projektu »

Banner projektu »