Dnes je 25.05.2024, meniny má Urban
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesOsobnosti a ocenenia mestaCena primátora mesta > Štatút Ceny primátora mesta

Štatút Ceny primátora mesta

Tento štatút stanovuje podmienky a proces pre udeľovanie „Ceny primátora mesta Spišská Nová Ves“, ktorú je možné udeliť obyvateľom mesta, prípadne kolektívom, právnickým a fyzickým subjektom z územia mesta Spišská Nová Ves za ich prínos a dosiahnutie významných výsledkov v oblasti kultúrneho, spoločenského, vedeckého a verejného života. 

Článok I
Udeľovanie ceny

Cenu primátora mesta Spišská Nová Ves udeľuje primátor mesta na základe vlastného uváženia a rozhodnutia.

Článok II
Obsah ceny

Cenu primátora mesta Spišská Nová Ves tvorí:

  • listina o udelení Ceny primátora mesta Spišská Nová Ves
  • plaketa s označením Ceny primátora mesta Spišská Nová Ves
  • zápis do Pamätnej knihy mesta Spišská Nová Ves

Článok III
Odovzdanie ceny

Odovzdanie Ceny primátora mesta Spišská Nová Ves sa vykonáva slávnostným spôsobom pri rôznych príležitostiach ako sú životné jubileá, výročia podnikov, inštitúcií, kolektívov prípadne iných významných udalostiach v meste.

Článok IV
Nároky

S udelením ocenenia nevznikajú ich držiteľom osobitné práva ani povinnosti.

Článok V
Záverečné ustanovenia

Agendu udeľovania Ceny primátora mesta Spišská Nová Ves spravuje kancelária primátora mesta.

Spišská Nová Ves, 11. 9. 2003                                                    

Mgr. Anna Fedorová, v. r.
primátorka mesta