Dnes je 25.06.2024, meniny má Tadeáš
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesO mestePartnerské mestá > Youngstown - Ohio / USA

Youngstown - Ohio / USA

Mesto Youngstown, Ohio bolo založené v roku 1797 Johnom Youngom. Leží pozdĺž rieky Mahoning, severovýchodne od Ohia. Prvotní prisťahovalci boli prevažne farmári, avšak mesto sa stalo známym až po nájdení železnej rudy a postavení oceliarní.

S vybudovaním oceliarní a iných podnikov vzrástla potreba pracovných síl. V roku 1863 sa usadil na tomto území prvý slovenský prisťahovalec a veľa ďalších slovenských robotníkov ho nasledovalo. Ako ich počet vzrastal, vzrastala aj ich potreba postaviť si vlastný kostol. V roku 1898 si postavili najstarší rímsko-katolícky kostol sv. Cyrila a Metoda. V súčasnosti tu je postavených 6 slovenských kostolov rôznych vierovyznaní.

V Youngstowne je vysoké percento Slovákov predstavujúce viac ako 26.000 obyvateľov slovenského pôvodu, kt. sídlia v údolí Mahoning, ktorého celkový počet obyvateľstva predstavuje počet 250 000.
Títo obyvatelia udržovali slovenské dedičstvo prostredníctvom štyroch slovenských bratských spolkov, ktoré majú svoje vetvy v slovenských kostoloch. Každoročne Americko - slovenské kultúrne združenie sa stretáva na zhromaždení na ktorom sa udeľujú štipendiá pre študentov slovenského pôvodu študujúcich na vysokých školách. Táto organizácia takisto sponzoruje každoročnú "Villija Večeru" pri advente v jednom z miestnych kostolov. Lekcie v slovenskom jazyku sú ponúkané každý týždeň a v rádiu je prezentovaná slovenská hudba každú sobotu.

Ďalšia skupina, ktorá aktívne zveľaďuje slovenské dedičstvo a záujmy je Združenie Youngstown - Spišská Nová Ves Sister Cities Program, Inc. Vznikla v roku 1991 miestnymi slovenskými Američanmi. Cieľom bolo nájsť vhodné mesto na Slovensku, ktoré by svojou veľkosťou bolo primeraným k 60 000-ovému Youngstownu. Spišská Nová Ves bola vybraná jednak kvôli svojej veľkosti a takisto z dôvodu, že veľa Slovákov z regiónu Spiš sa usadilo v Youngstowne.

K dnešnému dňu Organizácia Sister Cities sponzorovala 42 učiteľov anglického jazyka vyučujúcich v regióne Spiš a zaslala 8 počítačov a 3 tlačiarne do levočského gymnázia. Viac ako 12 500 učebníc bolo zaslaných na východné Slovensko. V spojení so skupinou Cleveland/Bratislava Sister Cities bolo zaslaných 11 kontajnerov zdravotného vybavenia a MRI prístrojov do tamojších 20 nemocníc. V septembri 1997 zasielame zásielku, ktorá bude obsahovať mamografické prístroje a 72 krvných púmp, ktoré budú distribuované do 4 slovenských miest.

Skupina 12 slovenských primátorov a slovenských zástupcov hosťovalo na Youngstownskej štátnej univerzite počas seminára zaoberajúceho sa otázkami životného prostredia a systému voľného podnikania. Minulý rok 20 podnikateľov zo Slovenska absolvovalo cestu do tejto oblasti a prezrelo si rôzne továrne a podniky.
Sister Cities tiež finančne pomohlo sponzorstvom v prvom Rotary klube v Spišskej Novej Vsi. Prostredníctvom tohto programu sa začne výmena študentov stredných škôl v roku 1998.
Ročný rozpočet 10 000 USD sa udržuje pomocou dotovania Slovenskej bratskej organizácie, súkromnými príspevkami do rozpočtu združenia ...

Členovia výboru nadviazali kontakty so Slovenskom podľa nasledovného: prezident Steve Bacon navštívil Slovensko 8-krát (od roku 1991), viceprezident Joseph Sedzmak 6-krát, Steve Hruska 6-krát, Mary Babnic 4x, Ray Novotny 2x, Bernadette Demechko 3x.

V súčasnosti mesto Youngstown už nie je oceliarskym centrom, ale sa stalo komunitou menších tovární a podnikov. Územie má rozmanité národnostné zloženie, ale Slováci si v ňom stále udržujú svoj silný vplyv.