Dnes je 14.06.2024, meniny má Vasil
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesO mestePartnerské mestá > Tongzhou - mestská časť Pekingu / Čína

Tongzhou - mestská časť Pekingu / Čína

Poloha: juhovýchodná časť Pekingu
Rozloha:
906 km²
Počet obyvateľov:
vyše 1,3 milióna
Prvá písomná zmienka:

Mestská časť Tongzhou (slov. výslovnosť: Tchung-džou) pozostáva z 11 menších administratívnych okrskov. Tongzhou má tri výrazné prednosti:

Prvou prednosťou Tongzhou je jeho výhodná poloha. Tongzhou leží 20 km od Námestia brány nebeského pokoja - srdca Pekingu. V blízkosti sa nachádza obchodné centrum Pekingu, medzinárodné pekinské letisko vo vzdialenosti 10 km a morský prístav v meste Tianjin je vo vzdialenosti 100 km. Tongzhou má vybudovanú hustú cestnú a diaľničnú sieť a rozvinutú sieť koľajovej dopravy.

Druhou prednosťou Tongzhou sú vodné zdroje a zeleň. V mestskej časti sa nachádza celkovo 13 vodných tokov s celkovou dĺžkou 240 km. Veľký čínsky kanál (Peking-Hangzhou dĺžka 1 776 km) vychádza práve z Tongzhou a v mestskej časti má dĺžku 42 km. Historicky prvá štafeta olympijskej pochodne, ktorá sa uskutočnila aj na vode, sa konala práve tu. Pozdĺž Veľkého čínskeho kanála sa na rozlohe okolo 670 ha nachádza lesopark otvorený pre verejnosť od roku 2009.

Do tretice, Tongzhou sa pýši svojou starovekou históriou a bohatou kultúrou. Tongzhou založený pred viac ako 2 200 rokmi bol miestom, kde ústili vodné cesty. Nachádzal sa tu cisársky prístav a sklad obilia. Medzi mnohými turistickými atrakciami vyčnieva Budhova pagoda. Kedysi označovala severný začiatok Veľkého čínskeho kanála, dnes je symbolom Tongzhou. Veľký čínsky kanál a najmä jeho ústie v Tongzhou bolo počas bohatej histórie kolískou pre viac než 5 000 slávnych umelcov, ktorí tu vytvorili najväčšie a najznámejšie umelecké centrum v celej Číne.

V mestskej časti Tongzhou toho času vzniká administratívne sub-centrum Pekingu. Tongzhou sa tak stalo dôležitým prvkom pre odľahčenie centra Pekingu a získalo funkcie svetového mesta. Stalo sa sídlom vedeckého rozvoja v hlavnom meste a mení sa na nové, moderné a medzinárodné mesto s komplexne riešeným prepojením medzi bývaním a prácou. V období dvanástej päťročnice sa Tongzhou zamerá na budovanie priemyslu a obchodu vyššej kategórie, špičkovej výroby a modernej logistiky. Tieto hlavné odvetvia budú doplnené o rozvoj kultúrnej tvorby, finančných služieb, športu a zdravia, turizmu a oddychu.

Rozvoj mestskej časti Tongzhou ako budúceho vedľajšieho centra Pekingu sa heslovito dá opísať ako „Jedno jadro, päť štvrtí“. Jadrom je nové centrum mestskej časti a štvrte sú: Songzhuang - kultúrna a umelecká štvrť, Pekingsko-Tongzhouská turistická štvrť, Pekinská medzinárodná štvrť medicínskych služieb, Peking-Bohai štvrť so sídlami veľkých firiem a štvrť pre sídla medzinárodných inštitúcií.

Viac info na internete: http://en.bjtzh.gov.cn

Memorandum
o nadviazaní partnerskej spolupráce miest
medzi Tongzhou – mestská časť Pekingu, Čínska ľudová republika
a mestom Spišská Nová Ves, Slovenská republika

V súlade so základnými princípmi stanovenými pri nadviazaní diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou sa Tongzhou – mestská časť Pekingu a mesto Spišská Nová Ves rozhodli nadviazať partnerskú spoluprácu za účelom rozšírenia vzájomného porozumenia a priateľstva medzi obyvateľmi týchto miest a taktiež rozvoja priateľskej spolupráce oboch miest.

Obe strany súhlasia, že na základe rovnosti a vzájomného prospechu budú podporovať priateľskú komunikáciu, ekonomickú a obchodnú výmenu medzi obyvateľmi oboch miest a budú komunikovať a spolupracovať v oblastiach vedy, technológií, financií, kultúry, športu, zdravotníctva, cestovného ruchu, vzdelávania, podpory talentov a sociálneho rozvoja.

Toto Memorandum je spísané v slovenskom a čínskom jazyku, pričom obe verzie sú rovnocenné. Memorandum vstúpi do platnosti dňom podpisu.

Memorandum má platnosť 5 rokov a bude automaticky predĺžené v prípade, že po uplynutí tejto doby žiadna zo strán Memorandum neukončí.

V Spišskej Novej Vsi dňa 27. októbra 2015

Yue Peng
Tongzhou – mestská časť Pekingu, Čínska ľudová republika

PhDr. Ján Volný, PhD.
Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Dohoda o priateľstve a spolupráci
medzi mestami
Tongzhou, mestská časť Pekingu, Čínska ľudová republika
a Spišská Nová Ves, Slovenská republika

S cieľom zlepšiť porozumenie a priateľstvo obyvateľov oboch miest a ďalej upevňovať a rozvíjať priateľskú spoluprácu miest sa Tongzhou, mestská časť Pekingu, Čínska ľudová republika a Spišská Nová Ves, Slovenská republika, rozhodli uzavrieť priateľstvo medzi týmito mestami po priateľskom rokovaní podľa princípu diplomatického vzťahu medzi Čínou a Slovenskou republikou.

Dohoda je nasledujúca:

I. Na princípe rovnosti a vzájomného prospechu budú obe strany spoločne aktívne vykonávať rôzne formy komunikácie a spolupráce v oblasti vedy a techniky, financií, životného prostredia, kultúry, športu, zdravotníctva, školstva, vyhľadávania talentov, cestovného ruchu, sociálneho rozvoja a v ďalších oblastiach na podporu priateľskej výmeny a hospodárskych a obchodných kontaktov medzi oboma mestami.

II. Vedúci predstavitelia oboch strán by mali dodržiavať pravidelný kontakt s príslušnými oddeleniami a konzultovať výmeny a záležitosti spolupráce, ako aj otázky týkajúce sa oboch strán.

III. Táto dohoda bude podpísaná dňa 27. júla 2016 v Spišskej Novej Vsi a je vyhotovená v dvoch kópiách. Je vyhotovená v čínštine a slovenčine, a tieto dva jazyky majú rovnakú platnosť.

IV. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpísania, s platnosťou päť rokov. Po uplynutí tejto doby môže byť dohoda obnovená, ak žiadna strana nenavrhne jej ukončenie.

Li Yujun
Tongzhou – mestská časť Pekingu, Čínska ľudová republika

PhDr. Ján Volný, PhD.
Spišská Nová Ves, Slovenská republika