Dnes je 04.12.2023, meniny má Barbora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesO mestePartnerské mestá > Joinville / Brazília

Joinville / Brazília

http://www.joinville.sc.gov.br/

Počet obyvateľov: 430 201 (2002)
Počet domácností: 107 255
Počet voličov: 261 163
Počet hotelov: 37 (3 692 postelí)
Počet okresov: 35
Mestský rozpočet: 402 miliónov realov (v SKK 1:13)
Banky: 47
Knižnice: 6
Divadlá: 2
Kultúrne miesta a múzeá: 15
Univerzity: 7 (12 356 študentov)
HDP na obyvateľa: 16 367 realov

História Joinvillu začal 1. mája 1843 v paláci Sao Cristóvao v Rio de Janeiro, v brazílskom kráľovskom dome, kedy princezná Francisca Carolina - dcéra Dona Pedra I a sestra Dona Pedra II sa vydala za Francois Ferdinand Phillipe - princa Joinvillu, tretieho syna francúzskeho kráľa Luisa Felipeho. Francois Ferdinand Phillipe bol viceadmirálom francúzskeho vojnového loďstva. Venom pre princeznú za svadbu s princom Joinvillu bolo 75 štvorcových míľ pôdy. V roku 1849, princ Joinvillu dal 24 štvorcových míľ tejto pôdy Hamburgskej kolonizačnej spoločnosti, ktorá v roku 1851 prijala prvých kolonistov. V roku 1852 sa pôvodný názov kolónie Dona Francisca zmenil na Joinville. Prisťahovalci, ktorí začali osídľovanie a celý kolonizačný proces prichádzali najmä z Nemecka, Švajčiarska a Nórska, ale aj iných krajín. Vďaka pracovnej morálke prvých obyvateľov, v meste Joinville v súčasnosti sídlia významné spoločnosti rôznych sektorov a samotné mesto sa teší významnému postaveniu vďaka svojej priemyselnej sile. Výrazná turistická atmosféra je vyjadrená prívlastkami mesta ako mesto kvetov či mesto bicyklov, princeznino mesto alebo mesto tanca.

Mesto Joinville je najviac obývaným a priemyselným mestom v štáte Santa Catarina, v štáte, ktorý má druhý najväčší priemyselný HDP na obyvateľa v krajine (3,91 %) a je na piatom mieste čo sa týka exportu na národnej úrovni s 5,05 %. (1998). V mestskej priemyselnej zóne sa nachádza viac ako 1257 priemyselných odvetví, je v nej zamestnaných 56 tisíc pracovníkov a priemerný ročný rast produkcie je na úrovni 5,67 %.

Priemyselná produkcia mesta Joinville je zameraná na dodávku priemyselných produktov ako napr. chladničky, autobusy, kompresory do áut a lietadiel, textil, komponenty do automobilov, PVC potrubia a armatúry a sanitačné zariadenia. V poradí tretí priemyselný pilier nachádzajúci sa na juhu Brazílie je jedným z miest s najväčším podielom mestských, štátnych a federálnych príspevkov a daní. V meste prevažná väčšina ekonomických aktivít sa koncentruje na priemysel, ktorého ročná produkcia je 7,2 bilióna realov s dôrazom na spracovanie kovov, textilný priemysel, plasty, metalurgiu, chemický a farmaceutický priemysel. HDP na obyvateľa v meste Joinville je takisto jedným z najvyšších v krajine, okolo 10 262 realov ročne (1997).

Podujatia sú najdôležitejším prejavom kultúry daného mesta. Medzi najznámejšími sú festival tanca, ktorý sa traduje od roku 1983 a v súčasnosti dosahuje medzinárodnú úroveň čo sa týka technickej kvality a celkového uznania. Podujatie, ktoré je štvrtým najväčším tohto druhu vo svete a najväčším v Latinskej Amerike, oslovuje každoročne okolo 4 tisíc balerín, ktoré súťažia v rôznych kategóriách od klasického baletu počnúc, cez jazz až k folkovému tancu. Ďalším môžeme povedať že najvýznamnejším podujatím v meste je festival kvetov. Toto podujatie sa uskutočnilo po prvý krát v novembri 1936 a od tej sa koná každý rok. Organizuje ho miestna spoločnosť zameraná na podporu rozvoja turistického ruchu v meste a regióne.

„Fenachopp” je druhým najväčším nemeckým festivalom v Brazílii.

Finančný systém mesta je tvorený národnou bankou Brazílie, bankou štátu Santa Catarina, federálnou sporiteľňou a 45 bankovými kanceláriami najvýznamnejších finančných inštitúcií v krajine. 

Partnerská listina o vzájomnej spolupráci a partnerstve medzi mestami Joinville - Brazília a Spišská Nová Ves - Slovensko.

Mesto Spišská Nová Ves, zastúpené primátorom Ing. Karolom Mitríkom a mesto Joinville v Santa Kataríne zastúpené primátorom mesta Marcom Antôniom Tebaldim uzatvárajú medzi sebou partnerskú listinu o vzájomnej spolupráci a partnerstve. 

Táto listina má za cieľ vzájomnú spoluprácu, ktorá by mala zaručiť realizáciu programov na rozvoj kultúry a umenia ako takého, s prioritným zameraním na hudbu, tanec, literatúru, kinematografiu, muzeológiu, turistiku a výmenné pobyty v oblasti vzdelávania, ekonomiky, priemyslu a obchodu, športu a iných záujmových oblastí.

Aktivity, predložené zmluvnými stranami, budú mať za cieľ:

I – v oblasti vzdelávania:

zrealizovať výmenný pobyt pre študentov so zreteľom na výmenu skúseností a informácií o charakteristikách z oblasti histórie, politiky, hospodárstva a kultúry partnerských miest;
podporiť začlenenie možnosti výučby histórie a geografie týchto dvoch miest ako aj jednotlivých krajín do osnov základného školstva;
zabezpečiť neustálu výmenu publikácií a audiovizuálnych materiálov.

II – v oblasti kultúry: 

zabezpečiť výmenu filmov vytvorených v meste Joinville a v Spišskej Novej Vsi;
zabezpečiť obojstrannú výmenu výstav a predstavení výtvarného umenia, hudobníkov, skupín klasickej i populárnej hudby, spevokolov, baletných umelcov a tanečných skupín;
podporiť a zabezpečiť výstavy múzejných zbierok;
podporiť literárnu tvorbu, pričom by sa malo prihliadať na témy týkajúce sa týchto dvoch miest a krajín.

III – v oblasti cestovného ruchu:

zorganizovať skupiny, ktoré by mali na starosti vytvorenie programu, na základe     ktorého by sa mohli odštartovať návštevy obidvoch miest;
zorganizovať výmenu propagačných materiálov,  ktoré by sa potom vystavili vo vysoko frekventovaných miestach;
zahrnúť do turistických kalendárov najdôležitejšie udalosti každého zo zmluvných miest;
propagovať obidve mestá cez  webovú stránku na Internete.

IV – v oblasti ekonomiky:

vymieňať si informácie o výrobnom potenciáli oboch miest, regiónov a krajín;
realizovať štúdie o možnostiach importu a exportu medzi obidvoma mestami, regiónmi a krajinami, rovnako ako aj o možnostiach partnerstva  a podnikania so zahraničnou majetkovou účasťou medzi slovenskými a brazílskymi podnikmi s cieľom rozvoja;
oboznámiť sa s možnosťou uskutočnenia kongresov, trhov a výstav.


Mesto Joinville

zabezpečí spoluúčasť predstaviteľov mesta Spišská Nová Ves na realizácii Festivalu tanca, Sviatku kvetov, Sviatku piva a podobných udalostí;
podporí Fam Tours, výlety za účasti turistických sprievodcov, agentúr a tlače, s cieľom priblížiť atrakcie mesta a okolitých regiónov v období najdôležitejších udalostí mesta.

Mesto Spišská Nová Ves

podporí Fam Tours, turistiku za účasti sprievodcov, turistických agentúr a tlače, s cieľom priblížiť atrakcie mesta a okolitých regiónov, za spoluúčasti predstaviteľov mesta Joinville.


Súhlas s obsahom partnerskej listiny o vzájomnej spolupráci a partnerstve medzi mestami Joinville a Spišská Nová Ves potvrdzujú zmluvné strany jej podpísaním.  

3. október 2002      


     MESTO JOINVILLE                          MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
 
Marco Antônio Tebaldi                                       Ing. Karol Mitrík
Prefeito Municipal                                                  Primátor