Dnes je 25.07.2024, meniny má Jakub
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesO mestePamiatky > Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

  • Rímsko-katolícky kostol
  • Rímsko-katolícky kostol - hodiny
  • Rímsko-katolícky kostol - balkón
  • Rímsko-katolícky kostol - interiér
  • Rímsko-katolícky kostol - interiér
  • Rímsko-katolícky kostol
  • Rímsko-katolícky kostol
  • Rímsko-katolícky kostol

Farský kostol je najcennejšou umelecko-historickou pamiatkou v meste. 

Neogotická osemdesiatsedemmetrová veža farského kostola Nanebovzatia Panny Márie sa nachádza v samotnom centre mesta. Rekonštruovaná bola v rokoch 1893 - 1894 podľa plánov profesora Imricha Steindla. Je najvyššou kostolnou vežou na Slovensku. Vďaka svojej výške je od roku 2008 zapísaná do Knihy slovenských rekordov. 

Veža má zároveň aj najviac hodinových ciferníkov. Na štyroch stranách veže sa ich nachádza až sedem - štyri v hornej časti a ďalšie tri o niečo nižšie. Sú pozostatkom pôvodnej gotickej veže, ktorá bola v roku 1649 prebudovaná. Všetkých sedem ciferníkov poháňa jeden hodinový stroj. Práve kvôli množstvu hodín na kostolnej veži Spišiaci dostali prívlastok „šlepi“. Paradoxne, najvyššia kostolná veža poskytuje domácim a turistom nádherný výhľad na mesto a široké okolie. Samotný výstup na vežu si môžete dohodnúť v Turistickom informačnom centre Spišská Nová Ves.

V kostolnej veži sa nachádza i najvyššie položená zvonica. Návštevníci pri výstupe na vežu majú možnosť obdivovať päticu zvonov. Najstarším je tzv. Šmertny zvon s priemerom 92 cm z roku 1486 od spišskonovoveského zvonolejára Jána Wagnera. Dva najväčšie zvony Urban s priemerom 206 cm a váhou 5 320 kg (pôvodne z roku 1647, preliaty 1857) a Concordia s priemerom 164 cm a váhou cca 2 576 kg (z roku 1857) zhotovil zvonolejár Andreas Schaudt z Budapešti. V roku 1930 zvonolejáreň Fischer z Trnavy uliala zvony Peter s priemerom 143 cm a Medián s priemerom 118 cm.

Na veži sú umiestnené drevené sochy štyroch evanjelistov vysoké 3,25 m a vážiace 800 kg. Sochy sú dielom sochára Júliusa Fuhrmanna pochovaného na tunajšom cintoríne.

Architektúra Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorá je zachovaná sčasti v pôvodnom stave dodnes, jeho stavbu kladie do druhej polovice 14. storočia. Kostol je trojloďovou pseudobazilikálnou halovou stavbou s novým mnohouholníkovým uzáverom svätyne. Na severnej strane sväty­ne je pristavaná sakristia. Pôvodne to bola kaplnka zasvätená sv. Michalovi Archanjelovi. Zo severnej strany kostola bola pristavená kaplnka zasvätená sv. Barbore a bola vysvätená v roku 1395. 

Jednou z najkrajších umelecko-výtvarných častí chrámu je portál na južnej strane. Pozoruhodným je tympanón, ktorého reliéf znázorňuje korunovanie Matky Božej Panny Márie. Tento reliéf nad umelecky krásnou bránou je jednou z najstarších plastík na Slovensku.

Predná časť kostola - presbytérium čiže svätyňa - má bohatú hviezdicovú klen­bu, ktorá pochádza z čias prestavby celej svätyne v roku 1771 vo viac-menej barokovom slohu. Bohato pomaľovaná je klenba svätyne: motív Ducha svätého a anjelov. Je to dielo majstra Felixa Daberta z roku 1887. Barokový chór, ktorý bol postavený v roku 1789 je ozdobený klasicistickou štukovou výzdobou.

Pôvodný gotický hlavný oltár už v roku 1621 nahradili iným, rene­sančným. Ústrednou postavou však vždy zostávala patrónka farského ko­stola - Nanebovzatá Panna Mária. Terajší hlavný oltár zhotovili v dielni majstra Dominika Demetza z Groden- St. Ulrichu v Tirolsku v roku 1886. Objednal ho vtedajší farár Štefan Koštialik. Stalo sa tak v rokoch 1886 - 1887, keď sa realizovala rozsiahla reštaurácia kostola. Kazateľnica je dielom spišskonovoveského rezbára Júliusa Fuhrmanna a pochádza z roku 1886.

Vo farskom kostole je niekoľko klenotov. Relikviár v tvare kríža od Mikuláša Gallicusa zo Sieny pochádza z prvej polovice 14. storočia a je vysoký 42 cm. Cenné sú pacifikály z 15. storočia. Monštrancia pripisovaná košickému zlatníkovi Antóniovi pochádza zo začiatku 16. storočia. Kalich od Jána Kolbenhayera z Levoče, vysoký 25 cm, bol vyrobený z pozlateného striebra v roku 1795. Nachádza sa tu aj bronzová krstiteľnica z roku 1549, ktorej časť (tzv. nohu v tvare kónickej nádoby) historici pripisujú prvej gotickej zvonolejárskej dielni na Spiši založenej Majstrom Konrádom. Jej výzdoba má motív Ukrižovania, mužských hláv a okrídlených anjelov s renesančným charakterom.

Najcennejšie súsošie Ukrižovania - Kríž, Sedembolestná Panna Má­ria a sv. Ján, pôvodne stálo na tráme vo víťaznom oblúku. Po odstrá­není trámu je umiestnené v bočnej lodi pri južnom portáli. Patrí medzi najlepšie diela, aké kedy vyšli z dielne Majstra Pavla z Levoče. Pochádza z roku 1520.

Vo svätyni nad sakristiou visí vzácny tabuľový obraz znázorňujúci umučeného Krista a Bolestnú Pannu Máriu. Obraz bol súčasťou starého oltára Bolestnej Panny Márie. Pochádza z obdo­bia roku 1500 a zhotovil ho Majster Mikuláš z Levoče.

Keď porovnáme jednotlivé architektonické prvky tohto kostola a tých kostolov, ktoré boli postavené v okolitých mestách, zisťujeme, že ho stavali tí istí majstri, ktorí stavali chrám sv. Jakuba a starý minoritný kostol v Levoči. 

Pozrite si virtuálne prehliadky (zvoľte Rímskokatolícky kostol a Pohľad z veže rímskokatolíckeho kostola) »

Adresa:
Radničné námestie 6, Spišská Nová Ves

Výstupy na vežu zabezpečuje TIC

v termíne od 1. 5. do 30. 9. v čase

Pondelok - piatok    10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Sobota                   10:00, 12:00
Nedeľa                   15:00, 17:00
Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, t. j. v dňoch 1. 5., 8. 5., 5. 7., 29. 8., 1. 9. a 15. 9. v čase 15:00, 17:00.

v termíne od 1. 10. do 30. 11. / od 1. 3. do 30. 4. v čase
Pondelok - piatok    10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

v termíne od 1. 12. do 28. 2. v čase
Pondelok - piatok    11:00, 13:00, 15:00

Sobota - nedeľa       V prípade väčšej skupiny je možný výstup na vežu aj počas 
                              víkendu na základe predošlej objednávky. Výstup je nutné 
                              dohodnúť a zaplatiť v TIC najneskôr do piatku do 12:00.


Počet osôb na výstup: minimálne 2, maximálne 20

Vstupné:

dospelí

2,00 €

študenti a dôchodcovia

1,50 €

deti do 15 r.

1,00 €


 
Turistické informačné centrum Spišská Nová Ves tu >>