Dnes je 14.06.2024, meniny má Vasil
Mesto Spišská Nová Ves

Terra Gothica

TERRA GOTHICA / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok GUS

Výstava je realizovaná vďaka finančnej podpore mimoriadneho grantu Košického samosprávneho kraja - Terra Incognita 2012.

Sprístupnenie projektu pre verejnosť: 27. 11. 2012

TERRA GOTHICA je projekt, založený na prezentácii obrazov zo zbierkového fondu galérie s gotickou tematikou. 45 vybraných umelcov, zastúpených v zbierkach GUS a pochádzajúcich prevažne z regiónu Spiš, zachytáva na obrazoch a kresbách architektonické skvosty cesty Terry Gothica: veduty, interiéry miest i konkrétnu spišskú krajinu.

Galéria umelcov Spiša disponuje s vyše 100 diel s referenciami na obdobie gotiky, ktoré doteraz tvorili pasívnu časť zbierkových predmetov a neboli prezentované verejnosti v tematicky spracovanom celku.

Upravená expozícia prezentuje 37 výtvarných diel v maľbe a plastike od 23 autorov.

Novinkou v expozícii je interaktívny počítačový panel, ktorý umožňuje návštevníkom prehliadanie všetkých vystavených, i deponovaných diel v celkovom súčte 108 diel od 45 autorov, ktoré má Galéria umelcov Spiša evidované v zbierkach.

Uvedený projekt umožní zviditeľniť nosné ciele Terry Incognity v kontexte výtvarného umenia touto formou poukazuje na jedinečnosť Terry Gothica v oblasti systémovo spracovávaného fondového majetku KSK.

Zoznam výtvarníkov / 45 autorov prezentovaných v stálej expozícii:

BECA, Vasil; BÉREŠOVÁ, Lucia; BOROVIČKOVÁ, Anna; BUBÁN, Štefan; ČORDÁK, Ľudovít; DANILIČ, Taras; DAŇO, Juraj; DUBAY, Orest; FABINI, Jozef; GEORGIEV, Ilko; HANULA, Jozef; HAŠČÁK, Jozef; HENNEL, Marián; HUDZÍK, Štefan; IVAN, Ondrej; JIROUŠEK, Alexander; JURÁNEK, Jan; KACVINSKÝ, Ladislav; KENEDICH, Jozef; KRÁLOVÁ, Klára; KRÝSLOVÁ, Oľga; KUBÍK, Štefan; KUZMA, Boris; MAJKUT, Jozef; MAKOVICKÝ, Emil; MARSZALEK, Tadeusz; MEDŇANSKÝ, Ladislav; MIKITA, Vladimír Vasiljevič; MONIATOWICZ, Janusz; NEMČÍK, Július; OLSZEWSZKI, Alexander; PAULOVIČ, Emil; POLLÁG, Peter; POLOM, Ján; POLZIECZ-NIEDZIEWICZ, Maria; POPOVIČ, Vladimír; RÁKOSI, Ernest; ROSKOVÁNYI, Štefan; SIRANKO, Mikuláš; ŠIMO-SVRČEK, Ján; ŠKATULÁR, Juraj; TATARKA, Daniel; TILLNER, Michal; TOKOV, Točko; VALENČÍKOVÁ, Amalka Ľudmila

Stála expozícia Terra gothica vybranými dielami dokumentuje cieľové miesta a body Terra Incognity v rámci gotickej cesty, prezentujúc tri zo štyroch okruhov cesty, ktoré najviac korešpondujú s vybranými akvizíciami GUS:

                01. spišsko-gemerský okruh,

                02. spišský okruh tatranský,

                03. spišský okruh pieninský.

Jednotlivé okruhy sú členené do interpretačných celkov vo výstavných priestoroch stálej expozície. Diela sú delené podľa miest lokácie. Návštevník si priamo na mape môže nájsť zobrazovaný objekt či výsek krajinného prostredia.

Fotogaléria výstavy » »