Dnes je 10.12.2023, meniny má Radúz
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľMestská políciaPrevencia > Pojem prevencia

Pojem prevencia

Pojem prevencia vo všeobecnom ponímaní znamená predchádzanie určitým problémom. Ide o opatrenia, ktoré majú zabrániť ich vzniku. Cieľom prevencie je predchádzať škodám, ktoré by inak vznikli, keby sa im pôsobením prevencie nepodarilo predísť. Najrozšírenejší príklad prevencie pre ilustráciu je prevencia pred zubným kazom. Každý deň nás umývanie zubov stojí  čas, prostriedky na zubnú pastu,  prehliadky u zubára. Väčšina ľudí to chápe a aj akceptuje, keďže si chce zdravý chrup zachovať čo najdlhšie. Taktiež isto každý vníma, masmediálne prostriedky , ktoré sú preplnené prostriedkami a kefkami  na čistenie zubov. Pritom ani netreba pripomínať, že o zuby aj tak raz prídeme, škoda je malá a úmrtnosť na zubný kaz nepatrná.

Prevencia kriminality sa dotýka celej spoločnosti, každého jedinca. Ponúka sa otázka, prečo ju nerobíme aspoň v takom rozsahu ako prevenciu zubného kazu, keď škody po kriminálnych činoch sú astronomických rozmerov. Nielen na ukradnutých a zničených veciach alebo liečba alkoholikov a narkomanov, ale aj náklady na udržiavanie polície, súdov, väzení a niekoľkoročné pobyty v nich. Taktiež úmrtnosť  na následky trestných činov je veľmi vysoká a jej následky pre najbližšie okolie sú veľmi bolestné. Samozrejme, že ani najúčinnejšia prevencia neodstráni všetky neduhy spoločnosti. Prevencia tiež potrebuje odborníkov, čas a aj finančné prostriedky. No zaručene je menej nákladná ako následná represia, lebo odstraňuje problém v zárodku alebo mu predíde úplne a následne protiprávne konanie netreba vyšetrovať, súdiť nikoho zatvárať a  živiť. Ale čo je na účinnej prevencii najdôležitejšie a to  represia v žiadnom prípade nemôže zabezpečiť je to, že k protiprávnemu  konaniu vôbec nedôjde. Vôbec nevznikne žiadna poškodená osoba,  ďalší narkoman, alkoholik,  zbitý alebo okradnutý človek s traumatizujúcim zážitkom, o ktorého sa tiež treba postarať. 
Aby preventívne programy zamerané na boj proti kriminalite  boli účinné, musia byť dodržané určité zásady.

Rozlišujeme 5 princípov prevencie:

  1. vedeckosti: prevencia musí vychádzať z vedeckých výskumov a získaných poznatkov. Musí byť zabezpečená koordinácia medzi výskumom a preventívnou činnosťou.
  2. plánovitostimusí byť plánovaná, metódy, formy a stratégie musia byť volené optimálne so zameraním a na cieľovú skupinu alebo jednotlivca.
  3. profesionalizácie: vyplýva z potreby profesionalizovať činnosti v prevencii, kde sa predpokladá pružné vzdelávanie, získanie, spracúvanie a praktické využívanie poznatkov. Je potrebné prepojenie koordinačných centier a vzájomné vymieňanie si informácií a skúseností.
  4. sústavnosti: jednou z podmienok je sústavná preventívna činnosť nakoľko jednorazové prednášky,  prípadne iné činnosti neprispejú k vytváraniu  správnych návykov v boji proti kriminalite.
  5. účasti verejnosti: do preventívnych programov je potrebné zapojiť širokú verejnosť, nakoľko širšie masy môžu byť priamymi účastníkmi rôznych foriem prevencie. Ak sa podarí zapojiť veľa jedincov, je väčšie percento úspešnosti programov, nakoľko sa vytvára klíma odsudzujúca alkoholizmus. 

Jednoduchou  otázkou  sa dopracujeme k správnej  odpovedi  okamžite: „Čo je lepšie? Požiar hasiť alebo požiaru predísť?“. Myslím, že  na správnu odpoveď, by som určite dlho čakať nemusel.

Mestská polícia Sp. Nová Ves