Dnes je 14.06.2024, meniny má Vasil
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľInštitúcieMestský úrad > Kontakty

Kontakty

Radnica, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

e-mail: radnica(at)mestosnv.sk


Primátor mesta

Bečarik Pavol, Ing.
Tel. č.: 053 4176 611 * 41076 610 
pavol.becarik(at)mestosnv.sk
prízemie vľavo


1. zástupca primátora

Ing. Jozef Gonda
Tel. č.: 053 4176 628
jozef.gonda(at)mestosnv.sk
I. poschodie

2. zástupca primátora

PaedDr. Dávid Demečko, PhD.
Tel. č.: 053 4176 626
david.demecko(at)mestosnv.sk
prízemie vpravo

Sekretariát primátora
(Kancelária primátora)

Husová Mária
Tel. č.: 053 4176 610
maria.husova(at)mestosnv.sk
prízemie vľavo

Nováková Viera, Bc. 
Tel. č.: 053 4176 611
viera.novakova(at)mestosnv.sk
prízemie vľavo


Kancelária primátora

Jančíková Andrea, Ing. - vedúca oddelenia
Tel. č.: 053 4176 613
andrea.jancikova(at)mestosnv.sk
2. poschodie vľavo

Referát cestovného ruchu a zahraničných vzťahov

Sedláková Barbora
Tel. č.: 053 4176 621
barbora.sedlakova(at)mestosnv.sk
1. poschodie 

Dutková Mária, Mgr.
Tel. č.: 053 4176 635
maria.dutkova(at)mestosnv.sk
2. poschodie 

Barbuščáková Jana, Ing.
Tel. č.: 053 4176 636
jana.barbuscakova(at)mestosnv.sk 
2. poschodie 

Referát kultúry

Kleinová Zuzana, Mgr.
Tel. č.: 053 4176 625
zuzana.kleinova(at)mestosnv.sk
1. poschodie

Baluchová Marcela, Ing.
Tel. č.: 053 4176 627
marcela.baluchova(at)mestosnv.sk
1. poschodie vpravo

Pracovník pre styk s médiami

Repčiak Tomáš
Tel. č.: 053 4176 624
tomas.repciak(at)mestosnv.sk
1. poschodie

Gondová Edita
Tel. č.: 053 4176 622
edita.gondova(at)mestosnv.sk
2. poschodie

Informátor
Staňa Ján

Tel. č.: 053 4176 616
prízemie

Turistické informačné centrum 

Letná 49
E-mail:
tic@mestosnv.sk * tic(at)spisskanovaves.eu

Barč Matej
Tel. č.: 053 4298 293
Tel. č.: 053 4152 913
matej.barc(at)mestosnv.sk

Štefániková Veronika
Tel. č.: 053 4298 293 
Tel. č.: 053 4152 913
veronika.stefanikova(at)mestosnv.sk

                                                         ****

Hlavný kontrolór

Biskup Peter, Ing.
Tel. č.: 053 4176 632
peter.biskup(at)mestosnv.sk

2. poschodie vpravo

Útvar hlavného kontrolóra

Hudáčeková Alena, Ing.
Tel. č.: 053 4176 634
alena.hudacekova(at)mestosnv.sk

2. poschodie vpravo                                                Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, 052 70 Spišská Nová Ves

Faxová prípojka: 053 446 36 54

Prednosta

Ing. Jozef Naščák, MPH
Tel. č.: 053 4152 319 * 053 4152 340
E-mail: jozef.nascak(at)mestosnv.sk

 

Sekretariát prednostu MsÚ
(oddelenie vnútornej správy - referát vnútornej správy)


Kolesárová Ivana, Mgr.

Tel. č.: 053 4152 316
ivana.kolesarova(at)mestosnv.sk
306 - 2. poschodie

Fornaiová Lucia
Tel. č.: 053 4152 340
lucia.fornaiova(at)mestosnv.sk
306 - 2. poschodie


                                                        ****

Referát rozvoja mesta

Paveleková Darina, Ing. - vedúca referátu
Tel. č.: 053 4152 416
darina.pavelekova(at)mestosnv.sk
309 - 2. poschodie

Valkoššáková Zuzana, Ing.
Tel. č.: 053 4152 414
zuzana.valkossakova(at)mestosnv.sk
310 - 2. poschodie

Januv Lukáš, Mgr., PhD.
Tel. č.: 053 4152 415
lukas.januv(at)mestosnv.sk
310 - 2. poschodie
 

 

                                                        ****

Oddelenie právne 

Štrauch Peter, JUDr. - vedúci oddelenia
Tel. č.: 053 4152 311
peter.strauch(at)mestosnv.sk
307 – 2. poschodie

 

Právny referát

Kúkelčíková Lenka, JUDr.
Tel. č.: 053 4152 312
lenka.kukelcikova(at)mestosnv.sk
308 – 2. poschodie

Personálny referát

Vikartovská Anna
Tel. č.: 053 4152 218
anna.vikartovska(at)mestosnv.sk
205 - 1. poschodie

Matrika a evidencia obyvateľov

Matrika
Biroš Pavol, Mgr.
Tel. č.: 053 4152 123
pavol.biros(at)mestosnv.sk
108 - prízemie

Sedlačková Mária

Tel. č.: 053 4152 124
maria.sedlackova(at)mestosnv.sk
109 - prízemie 

Šmihulová Katarína
Tel. č.: 053 4152 125
katarina.smihulova(at)mestosnv.sk
108 - prízemie 

Čechová Janka
Tel. č.: 053 4152 126
janka.cechova(at)mestosnv.sk
109 - prízemie

Evidencia obyvateľov

Kellnerová Lýdia, Bc.

Tel. č.: 053 4152 131
lydia.kellnerova(at)mestosnv.sk
118 - prízemie

Bartošová Mária
Tel. č.: 053 4152 132
maria.bartosova2(at)mestosnv.sk
118 - prízemie

Referát osvedčovacej agendy

Loyová Jana, Bc.
Tel. č.: 053 4152 119
jana.loyova(at)mestosnv.sk

111 - prízemie 

Slobodová Monika
Tel. č.: 053 4152 120
monika.slobodova(at)mestosnv.sk

111 - prízemie

                                                       ****


Oddelenie sociálnych vecí

Jančurová Júlia, Ing. - vedúca oddelenia
Tel. č.: 053 4152 112
julia.jancurova(at)mestosnv.sk
101 - prízemie

Referát sociálnych služieb a bytov

Ondrejčíková Iveta, Mgr.
Tel. č.: 053 4152 113
iveta.ondrejcikova(at)mestosnv.sk
102 - prízemie

Ilkovičová Dana, PhDr.
Tel. č.: 053 4152 130
dana.ilkovicova(at)mestosnv.sk
117 - prízemie

Referát sociálnych služieb

Mikolajová Viera
Tel. č.: 053 4152 114
viera.mikolajova(at)mestosnv.sk
103 - prízemie

Tomajková Ivana, PhDr.
ivana.tomajkova(at)mestosnv.sk
Tel. č.: 053 4152 129
116 - prízemie

Terénni sociálni pracovníci

Geletková Viera, Mgr.
Tel. č.: 053 4152 133
128 – prízemie

Hagovská Daniela, Mgr.
Tel. č.: 053 4152 134
128 - prízemie

Novák Dominik, Mgr.
Tel. č.: 053 4152 135
128 - prízemie

Terénni pracovníci

Čonková Anežka
Tel. č.: 053 4152 133
128 - prízemie

Šutyová Elena, Bc.
Tel. č.: 053 4152 134
128 - prízemie

Lučivjanská Anna, Bc.
Tel. č.: 053 4152 135
128 – prízemie

                                                       ****

Oddelenie vnútornej správy

Pohly Štefan, Ing. - vedúci oddelenia
Tel. č.: 053 4152 412
stefan.pohly(at)mestosnv.sk
21 - 2. poschodie

Referát informačných technológií

Tel. č.: 053 4152 245, 053 4152 246
informatika(at)mestosnv.sk
233 - 1. poschodie

Referát vnútornej správy

Kuzl Peter
Tel. č.: 053 4152 111
peter.kuzl(at)mestosnv.sk
Informátor - prízemie

Borská Ľuboslava
Tel. č.: 053 4152 117
luboslava.borska(at)mestosnv.sk
106 - prízemie

Sopková Brigita
Tel. č.: 053 4152 127
brigita.sopkova(at)mestosnv.sk
114 - prízemie

Čmeľová Monika
Tel. č.: 053 4152 300
monika.cmelova(at)mestosnv.sk

115 - prízemie

Referát krízového riadenia PO a BPP

Klein Peter
Tel. č.: 053 4152 329
peter.klein(at)mestosnv.sk
316 - 2. poschodie

Referát bytov a nebytových priestorov

Krotký Miroslav, Ing.
Tel. č.: 053 4152 242
miroslav.krotky(at)mestosnv.sk
317 - 2. poschodie

Jackovič Zdeno, Ing.
Tel. č.: 053 4152 242
zdeno.jackovic(at)mestosnv.sk
317 - 2. poschodie
Tel. č.: 053 429 90 66
jackovic.zdeno(at)ipark.snv.sk

Priemyselný park

Pižemová Natália
Tel. č.: 053 4152 240
natalia.pizemova(at)mestosnv.sk

317 - 2. poschodie

Hric Michal
Tel. č.: 053 4465 183
michal.hric(at)mestosnv.sk
sklad MsÚ - Medza
                                                       ****


Oddelenie finančné

Topoliová Iveta, Ing. - vedúca oddelenia
Tel. č.: 053 4152 223
iveta.topoliova(at)mestosnv.sk
210 - 1. poschodie

Referát rozpočtu a účtovníctva

Proksová Oľga, Mgr.
Tel. č.: 053 4152 115
olga.proksova(at)mestosnv.sk
104 - prízemie

Svetkovská Ľuboslava
Tel. č.: 053 4152 116
luboslava.svetkovska(at)mestosnv.sk

105 - prízemie

Erhardtová Erika
Tel. č.: 053 4152 211
erika.erhardtova(at)mestosnv.sk
105 - prízemie

Valkošáková Jana, Ing.
Tel. č.: 053 4152 212
jana.valkosakova(at)mestosnv.sk
202 - 1. poschodie  

Kiššáková Helena
Tel. č.: 053 4152 213
helena.kissakova(at)mestosnv.sk
202 - 1. poschodie 

Martinková Erika
Tel. č.: 053 4152 219
erika.martinkova(at)mestosnv.sk
205 - 1. poschodie 

Zacharová Alena, Ing.
Tel. č.: 053 4152 237
alena.zacharova(at)mestosnv.sk
209 - 1. poschodie

Alexievová Žaneta, Ing.
Tel. č.: 053 4152 239
zaneta.alexievova(at)mestosnv.sk
202 - 1. poschodie


                                                       ****

Oddelenie správy daní a poplatkov

Bartošová Mária, Ing. - vedúca oddelenia
Tel. č.: 053 4152 221
maria.bartosova(at)mestosnv.sk

207 - I. poschodie

Referát daní a poplatkov

Zekuciová Alexandra, Ing.
Tel. č.: 053 4152 210
alexandra.zekuciova(at)mestosnv.sk
204 - 1. poschodie

Beharková Alena
Tel. č.: 053 4152 214
alena.beharkova(at)mestosnv.sk
203 - 1. poschodie

Lačná Katarína
Tel. č.: 053 4152 215
katarina.lacna(at)mestosnv.sk
203 - 1. poschodie

Ďuríková Mária, Mgr.
Tel. č.: 053 4152 222
maria.durikova(at)mestosnv.sk

206 - 1. poschodie

Macejáková Mária
Tel. č.: 053 4152 226
maria.macejakova(at)mestosnv.sk
211 - 1. poschodie

Habasová Silvia

Tel. č.: 053 4152 226
silvia.habasova@mestosnv.sk
211 - 1. poschodie

Biskup Tadeáš, Ing.
Tel. č.: 053 4152 227
tadeas.biskup(at)mestosnv.sk
211 - 1. poschodie

Andrassyová Erika

Tel. č.: 053 4152 227
erika.andrassyova(at)mestosnv.sk
211 - 1. poschodie

Referát exekučného konania

Tulisová Mária, Ing.
Tel. č.: 053 4152 216
maria.tulisova(at)mestosnv.sk
208 - 1. poschodie

                                                       ****

Oddelenie správy majetku

Andráš Ľubomír, Ing. - vedúci oddelenia
Tel. č.: 053 4152 251
lubomir.andras(at)mestosnv.sk
 
222 - 1. poschodie

Šimková Mária, Ing.
Tel. č.: 053 4152 244
maria.simkova(at)mestosnv.sk
224 - 1. poschodie

Tkáčová Alena, Ing.
Tel. č.: 053 4152 241
alena.tkacova(at)mestosnv.sk

221 - 1. poschodie

Brezovajová Nikola, Mgr.
Tel. č.: 053 4152 243
nikola.brezovajova(at)mestosnv.sk

222 - 1. poschodie                                                       ****


Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Referát územného plánovania

Mihaličová Katarína, Ing. arch. - vedúca referátu
Tel. č.: 053 4152 335
katarina.mihalicova(at)mestosnv.sk
22 - 2. poschodie

da Cruz Anna, Ing.
Tel. č.: 053 4152 322 / 0917 636 228
anna.dacruzova(at)mestosnv.sk
23 - 2. poschodie

Kočišová Miroslava
Tel. č.: 053 4152 336
miroslava.kocisova(at)mestosnv.sk
24 - 2. poschodie

Referát stavebného poriadku

Sadová Júlia, Ing.
Tel. č.: 053 4152 325
julia.sadova(at)mestosnv.sk

330 - 2. poschodie

Augustiniová Katarína, Ing.
Tel. č.: 053 4152 320
katarina.augustiniova(at)mestosnv.sk
311 - 2. poschodie

Koršalová Tatiana, Mgr.
Tel. č.: 053 4152 321
tatiana.korsalova(at)mestosnv.sk
311 - 2. poschodie

Ľorková Gabriela, Ing.
Tel. č.: 053 4152 323
gabriela.lorkova(at)mestosnv.sk
313 - 2. poschodie

Krajňáková Zuzana, Ing.
Tel. č.: 053 4152 326
zuzana.krajnakova(at)mestosnv.sk
313 - 2. poschodie

Referát životného prostredia

Krajňáková Iveta, Ing.
Tel. č.: 053 4152 327
iveta.krajnakova(at)mestosnv.sk
314 - 2. poschodie

                                                       ****

Oddelenie výstavby a dopravy

Mucha Milan, Ing. - vedúci oddelenia
Tel. č.: 053 4152 332
milan.mucha(at)mestosnv.sk

26 - 2. poschodie

Referát výstavby a rozvoja bývania

Susa Peter, Ing.
Tel. č.: 053 4152 333
peter.susa(at)mestosnv.sk

25 - 2. poschodie

Sanetrik Štefan, Ing.
Tel. č.: 053 4152 334
stefan.sanetrik(at)mestosnv.sk
320 - 2. poschodie

Slebodník Ján, Ing.
Tel. č.: 053 4152 341
jan.slebodnik(at)mestosnv.sk
320 - 2. poschodie

Holotňáková Zuzana, Ing.
Tel. č.: 053 4152 342
zuzana.holotnakova(at)mestosnv.sk
25 - 2. poschodie

Mačáková Eva, Ing.
Tel. č.: 053 4152 328
eva.macakova(at)mestosnv.sk
315 - 2. poschodie

Referát dopravy

Jacko Ivan, Ing.
Tel. č.: 053 4152 331
ivan.jacko(at)mestosnv.sk
25 - 2. poschodie

                                                       ****

Oddelenie komunálneho servisu

Ing. Peter Hamrák vedúci oddelenia 
Tel. č. 053 4152 228
peter.hamrak(at)mestosnv.sk
214 - 1. poschodie

Referát správy verejných priestranstiev

Neuvirth Pavol
Tel. č.: 053 4152 231
pavol.neuvirth(at)mestosnv.sk
212 - 1. poschodie

Bobko Tomáš, Ing.
Tel. č.: 053 4152 232
tomas.bobko(at)mestosnv.sk

212 - 1. poschodie


Referát odpadového hospodárstva

Krieger Slavomír, Ing.
Tel. č.: 053 4152 217
slavomir.krieger(at)mestosnv.sk
204 - 1. poschodie

Sliva Peter
Tel. č.: 053 4152 230
peter.sliva(at)mestosnv.sk
213 - 1. poschodie

Nováková Silvia
silvia.novakova(at)mestosnv.sk
Zberný dvor pre drobné stavebné odpady
areál skládky odpadov Kúdelník II

Referát správy cintorínov, verejných toaliet a trhoviska

Klaciková Lívia, Mgr.
Tel. č.: 053 4152 917

livia.klacikova(at)mestosnv.sk
Slovenská 1

Marchyn Marek
Tel. č.: 053 4152 914
marek.marchyn(at)mestosnv.sk
Slovenská 1

Cehláriková Jana
Tel. č.: 053 4152 914
jana.cehlarikova(at)mestosnv.sk
Slovenská 1

Franko Miroslav
Tel. č.: 0904 054 102
správca trhoviska
Radničné námestie

Stanica pre odchyt túlavých zvierat a útulok
Cintorínska 3298/2d

Chlebovcová Romana, Ing.
Tel. č.: 0905 349 152
utulok@mestosnv.sk

 

                                                       ****  
                                                                    

Oddelenie školstva

Mrnková Dana, Ing. - vedúca oddelenia
Tel. č.: 053 4152 225
dana.mrnkova(at)mestosnv.sk
218 - 1. poschodie

Kováčová Dana, Mgr.
Tel. č.: 053 4152 233
dana.kovacova(at)mestosnv.sk
216 - 1. poschodie

Štubňová Eva, Ing.
Tel. č.: 053 4152 234
eva.vargova(at)mestosnv.sk
217 - 1. poschodie

Bdžochová Ida, Ing.
Tel. č.: 053 4152 235
ida.bdzochova(at)mestosnv.sk
219 - 1. poschodie

Oltznauerová Viera, PaedDr.
Tel. č.: 053 4152 238
viera.oltznauerova(at)mestosnv.sk
219 - 1. poschodie

 

Mestský úrad - ďalšie zariadenia


Dom humanity
Tehelná ulica
Tel.: 053 44 275 19

Komunitné centrum
Potočná 9
Tel.: 0948 417 034

Vrátnica DOS
Levočská 16
Tel.: 0917 639 043

Regionálne centrum zhodnocovania BRO - OKS
Kúdelník 2
Tel.: 053 4152 911

 

                                                     ****

Mestská polícia
Školská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Tiesňová linka - 159

Stála služba
053 4422 030
stala.sl(at)mestosnv.sk


Garčár Marcel, Ing. - náčelník MsP
053 4422 032
marcel.garcar(at)mestosnv.sk

Slavomír Púček - zástupca náčelníka MsP
053 4422 032
slavomir.pucek(at)mestosnv.sk

Olejníková Oľga, Mgr. - sekretariát
053 4422 032
olga.olejnikova(at)mestosnv.sk

                                                       ****

Ďalšie inštitúcie

Správa školských zariadení

Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

Romaňáková Radka, JUDr. - riaditeľka
053 4152 425
radka.romanakova(at)mestosnv.sk

411 - 3. poschodie

Merčáková Renáta

053 4152 421
renata.mercakova(at)mestosnv.sk
414 - 3. poschodie

Kollárová Oxana
053 4152 422
oxana.kollarova(at)mestosnv.sk
411 - 3. poschodie

Frankovičová Alena, Ing.
053 4152 423
alena.frankovicova(at)mestosnv.sk
412 - 3. poschodie

Hamráková Monika
053 4152 424
monika.hamrakova(at)mestosnv.sk
412 - 3. poschodie

                                                      ****

Mestské kultúrne centrum
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves


Vrátnica 053 44 632 49
mkcsnv(at)stonline.sk

Magdaléna Kráľová - riaditeľka
053 42 992 51
kralova(at)mkc.snv.sk

Administratíva
053 44 256 52
Fax: 053 44 671 52
informacie(at)mkc.snv.sk

Kino Mier
Šafárikovo námestie 7
053 44 287 66
kinomiersnv(at)stonline.sk

 

                                                      ****

TV Reduta
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves

Marcel Blahut - konateľ spoločnosti, vedúci TV Reduta

T. a fax: 053 44 272 41
T.: 053 44 113 73 * 0903 604 848
tvreduta(at)tvreduta.sk
www.snv.sk

TV Videotext
053 44 113 73
teletext(at)tvreduta.sk

Redaktori
redakcia(at)tvreduta.sk

                                                  
                                                      ****

Domov dôchodcov
Brezová 32 
052 01 Spišská Nová Ves

Infolinka: 053 41 772 11
T.: 053 44 612 66
Fax: 053 41 772 01
domovdochodcov(@)ddsnv.sk
www.ddsnv.sk


                                                      ****


Správa telovýchovných zariadení - STEZ

Za Hornádom 15
052 01 Spišská Nová Ves

Hovaňák Vladimír, Ing. - riaditeľ
053 41 663 32 - sekretariát
stez(at)stez.sk
Fax: 053 446 47 56

Športová hala
Vedúci: 053 416 63 35
Dispečing: 053 416 63 38

Zimný štadión:
0903 630 982

                                                      ****

Zoologická záhrada SNV
Sadová 6 * Tepličská cesta 2
052 01 Spišská Nová Ves

Dzurik Karol, Ing. - riaditeľ

053 446 26 31
zoosnv(at)zoosnv.sk
www.zoosnv.sk


                                                       ****

Multifunkčné banícke a energetické centrum
Nábrežie Hornádu 14
052 01 Spišská Nová Ves
053 4152 916