Dnes je 01.03.2024, meniny má Albín
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...? > Umiestnenie prevádzky/proces územného konania

Umiestnenie prevádzky/proces územného konania

Agenda územného plánovania

Mesto Spišská Nová Ves je vecne a územne príslušným orgánom územného plánovania pre všetky stavebné a ostatné investičné zámery, realizované v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves v zmysle § 4 odst. 3 písm d) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Referát územného plánovania vydáva súhlas, stanovisko, alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky na území obce.

Doporučujeme pred kúpou a predajom pozemkov, pred započatím projektovej prípravy, pred podaním žiadosti o vydanie územného rozhodnutia, pred podaním žiadosti o vydanie stavebné povolenia, zistiť v akom vzťahu je váš zámer vo vzťahu k aktuálnej územnoplánovacej dokumentácii a možnosti využitia územia.

Vybavuje:

Referát územného plánovania, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, 2. poschodie

Ing. Anna da Cruz, tel.: 053/415 23 22, anna.dacruz(at)mestosnv.sk

 

Postup na vybavenie žiadosti:

Orgán územného plánovania má pre klientov k dispozícii tlačivá pre poskytnutie potrebných informácií:

Po prijatí žiadosti v podateľni MsÚ, kde sa žiadosť zaprotokoluje dňom podania do podacieho denníka, je odstúpená na príslušné oddelenie na vybavenie.


Lehota vybavenia:

Vydanie stanoviska do 30 dní, v zložitých prípadoch do 60 dní.


Prílohy:

  • geometrický plán,
  • dokumentácia k zámeru,
  • situácia so zakreslením exits. inžinierskych sietí a navrhovanej výstavby.Správne poplatky:

  • bez poplatku.

Tlačivá sú zverejnené na  webovej stránke mesta v elektronickej forme alebo v tlačenej forme na referáte a v kancelárii prvého kontaktu.