Dnes je 24.07.2024, meniny má Vladimír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Stavebný úrad > Povolenie zmeny stavby pred dokončením

Povolenie zmeny stavby pred dokončením

Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením sa vydáva podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) po predchádzajúcom správnom konaní primerane v zmysle ustanovení §-ov 60 - 65  stavebného zákona.Vydáva sa na základe žiadosti stavebníka pred uskutočnením zmien na rozostavanej stavbe.

Vybavuje:

Referát stavebného poriadku, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1,
2. posch.

Ing. Júlia Sadová
,
053/4152 325, julia.sadova(at)mestosnv.sk
Ing. Gabriela Ľorková, 053/4152 323, gabriela.lorkova@mestosnv.sk
Ing. Katarína Augustiniová, 053/4152 320, katarina.augustiniova(at)mestosnv.sk
Mgr. Tatiana Koršalová, 053/4152 321, tatiana.korsalova@mestosnv.sk
Ing. Zuzana Krajňáková, 053/4152 326, zuzana.krajnakova@mestosnv.sk

Ing. Juraj Sad, PhD., 053/4152 324, juraj.sad(at)mestosnv.sk

 

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadateľ adresuje Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením na:
Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves
 
 

Žiadosť musí obsahovať:

spolu s prílohami náležitosti, uvedené v § 11 odst. 1 vyhlášky vyhlášky č. 453/2000 Z. z.:

  • projektovú dokumentáciu ( 2, príp. viac vyhotovení), spracovanú v rozsahu, ktorý je uvedený v § 11 odst. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Sadzobník správnych poplatkov, dokument PDF