Dnes je 24.07.2024, meniny má Vladimír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...? > Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka

Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka

Zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov, vydanie osvedčenia, zmeny osvedčenia

 

Vybavuje:

Oddelenie organizačné - referát vnútornej správy, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, prízemie vľavo, číslo dverí 114

Brigita Sopková, tel. 053/415 21 27, brigita.sopkova(at)mestosnv.sk

Mesto Spišská Nová Ves vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov na území mesta podľa zákona č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

Do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov môže byť zapísaná fyzická osoba, ktorá vykonávaná činnosť v oblasti:

  • rastlinnej výroby,
  • živočíšnej výroby,
  • rastlinnej výroby kombinovanej so živočíšnou výrobou,
  • iných výkonov (služieb) súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou (hospodárením v lesoch a na vodných plochách).

K ohláseniu samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie Mesta Spišská Nová Ves fyzická osoba doloží:

  • fotokópiu živnostenského oprávnenia v prípade, že podniká podľa živnostenského alebo obchodného zákona a má pridelené IČO,
  • doklad o vlastníctve, respektíve nájomnom vzťahu nehnuteľnosti, ktorá súvisí s vykonávanou činnosťou,
  • iný doklad, ak si to povaha vykonávanej činnosti vyžaduje.

Ohlásenie zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (vydanie osvedčenia) podlieha zaplateniu správneho poplatku (v hotovosti) podľa položky 142 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 6,50 €.
Za zmenu priezviska alebo zmenu trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka je poľa položky 142 písm. b) správny poplatok vo výške 1,50 €.

Samostatne hospodáriacim roľníkom vydáva alebo potvrdzuje IČO Krajská správa Štatistického úradu SR v Košiciach, Werferova 3.

Príloha: Ohlásenie SHR, dokument rtf