Dnes je 14.06.2024, meniny má Vasil
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanŠkolstvo > Vysoké školy

Vysoké školy

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE - Detašované pracovisko Spišská Nová Ves, Zimná 48

Kontakt:
BA - Mgr. Michaela Vidovičová
tel.: 02/544 31 965, 0911 707 853
e-mail: vidovicova(at)vssvalzbety.sk

SNV - PhDr. Miroslav Semeš, PhD.
tel.: 0911 104 940
e-mail: semes(at)vssvalzbety.sk

Sociálna práca - bakalárske externé štúdium
zameranie: Získanie vedomostí a osvojenie zručností, ktoré absolventa oprávňujú vykonávať praktickú sociálnu prácu v inštitúciách; organizovať, riadiť a zabezpečovať rozvoj sociálnej práce zameranej na sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo, sociálne služby, sociálnoprávnu ochranu; pracovať v odborných multidisciplinárnych tímoch; podieľať sa na výskume v tejto oblasti; sledovať, hodnotiť a navrhovať riešenia k závažným sociálno-patologickým javom v spoločnosti.
 
Podrobnejšie informácie o škole, štúdiu, podmienkach a termínoch prijatia nájdete nájdete na www.vssvalzbety.sk 

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva - Detašované pracovisko Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 15

Kontakt: tel.: 053/441 23 39, lkacvinska(at)ukf.sk

  • podrobnejšie informácie o škole, štúdiu, podmienkach a termínoch prijatia nájdete nájdete na www.fsv.ukf.sk, www.ukf.sk

DP disponuje ubytovacími kapacitami na vysokoškolskom internáte v budove školy na Hviezdoslavovej 15.

Sociálna (a misijná) práca v rómskych komunitách - bakalárske externé (denné) štúdium
zameranie: Absolvent bude pripravený pre sociálnu a misijnú prácu v rómskych komunitách.

Sociálna práca v rómskych komunitách - magisterské externé štúdium
zameranie: Absolventi by mali byť pripravení a kvalifikovaní pre sociálnu prácu v rómskych komunitách.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE - KONZULTAČNÉ STREDISKO Spišská Nová Ves - CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA UČITEĽOV

Odborárov 12, 052 01 SNV (http://dps.utc.sk, www.uniza.sk)
Kontakt: PhDr. Katarína Rothová, tel.: 0907 834 759

Získanie pedagogickej spôsobilosti na výučbu odborných technických a ekonomických predmetov - doplňujúce pedagogické štúdium
zameranie: Absolvent nájde uplatnenie v pedagogickej praxi pri výučbe predmetov, ktoré určuje jeho odborné vysokoškolské vzdelanie, a na ktoré doplňujúcim štúdiom získal pedagogickú spôsobilosť.

Prijíma sa na základe podanej prihlášky. Štúdium je určené len pre študentov 4. alebo 5. ročníka, resp. absolventov vysokej školy technického alebo ekonomického zamerania.