Dnes je 25.05.2024, meniny má Urban
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanŠkolstvo > Školské jedálne pri MŠ

Školské jedálne pri MŠ

Školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves

1. Školská jedáleň pri MŠ, J. Hanulu 6, Spišská Nová Ves
    Vedúca ŠJ: Mgr. Alžbeta Kurucová
    Telefón/fax: 053 446 4424
    E-mail: sj.hanulova(at)mestosnv.sk


2. Školská jedáleň pri MŠ, Slovenská 14, Spišská Nová Ves
    Vedúca ŠJ: Soňa Juháziová
    Telefón/fax: 053 446 4006
    E-mail: sj.slovenska(at)mestosnv.sk


3. Školská jedáleň pri MŠ, Gorazdova 28, Spišská Nová Ves
    Vedúca ŠJ: Soňa Juháziová
    Telefón/fax: 053 446 1681
    E-mail: sona.juhaziova@centrum.sk


4. Školská jedáleň pri MŠ, E. M. Šoltésovej 27, Spišská Nová Ves
    Vedúca ŠJ: Martina Bujňáková
    Telefón/fax: 053 446 2867
    E-mail: mbujnakova77@gmail.com


5. Školská jedáleň pri MŠ, Lipová 21, Spišská Nová Ves
    Vedúca ŠJ: Adriana Klingová
    Telefón/fax: 053 446 5258
    E-mail: sjlipova@gmail.com


6. Školská jedáleň pri MŠ, Komenského 25, Spišská Nová Ves
    Vedúca ŠJ: Martina Bujňáková
    Telefón/fax: 053 446 5749
    E-mail: sj.komenského(at)mestosnv.sk


7. Školská jedáleň pri MŠ, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves
    Vedúca ŠJ: Nataša Frankovičová
    Telefón/fax: 053 446 2060
    E-mail: nfrankovicova@gmail.com


8. Školská jedáleň pri MŠ, P. Jilemnického 2, Spišská Nová Ves
    Vedúca ŠJ: Viera Halíková
    Telefón/fax: 053 446 3655
    E-mail: sj.jilemnickeho(at)mestosnv.sk


9. Školská jedáleň pri MŠ, Tehelná 20, Spišská Nová Ves
    Vedúca ŠJ: Karin Smoradová
    Telefón/fax: 053 446 1898
    E-mail: sjtehelna(at)gmail.com


10. Školská jedáleň pri MŠ, Rybničná 31, Spišská Nová Ves
      Vedúca ŠJ: Karin Smoradová
      Telefón/fax: 053 441 3128
      E-mail: sjhuta@gmail.com


11. Školská jedáleň pri MŠ, Stolárska 2, Spišská Nová Ves
     Vedúca ŠJ: Mgr. Zuzana Ďuríková
     Telefón/fax: 053 446 2230
     E-mail: zdurikova(at)centrum.sk


12. Školská jedáleň pri MŠ, Hviezdoslavova 33, Spišská Nová Ves
      Vedúca ŠJ: Adriana Klingová
      Telefón/fax: 053 446 3458
      E-mail: sjhviezdoslavovasnv@gmail.com