Dnes je 04.03.2024, meniny má Kazimír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanKultúra a voľný čas > Dom Matice slovenskej

Dom Matice slovenskej

Adresa:
Zimná 68
052 01 Spišská Nová Ves

Kontakt:

 

Adresa DMS Spišská Nová Ves:  Zimná 68, 052 01 Spišská Nová Ves

Mgr. Rastislav Zacher, PhD. - riaditeľ DMS Spišská Nová Ves

Mobil: +421 918 904 957

Email: dms.snv@matica.sk

Web: https://matica.sk/oblastne_strediska/dom-matice-slovenskej-spisska-nova-ves/

Magdaléna Spáčová - referentka

Mobil: +421 908 992 863

Email: magdalena.spacova@matica.sk

 

 

  • Divadelná sála DMS
  • Dom Matice slovenskej
  • Zasadačka DMS

Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi vznikol 1. 7. 1990 a sídli v objekte, ktorý je majetkom Matice slovenskej. V priamom riadení DMS Spišská Nová Ves je aj Oblastné pracovisko MS Poprad.

Dom MS SNV sa stará o matičnú činnosť v týchto okresoch:

  • Spišská Nová Ves,
  • Levoča,
  • Gelnica,
  • Poprad,
  • Kežmarok a
  • Stará Ľubovňa.


Na riadenom území pôsobí cca 70 MO MS s viac ako 4 740 členmi. Konkrétne v okrese Spišská Nová Ves je momentálne aktívnych 12 MO MS a 1 OMM. V okrese Poprad v súčasnosti pôsobí 7 MO MS.

Základná orientácia DMS Spišská Nová Ves spočíva predovšetkým v práci s deťmi a mládežou – spolupráca s Odborom Mladej Matice (OMM), samosprávami, v spolupráci so školami a všetkými kultúrnymi organizáciami v meste.

Pre DMS SNV je tiež veľmi prioritná prezentácia tradičnej ľudovej kultúry cez folklórne súbory a skupiny v oblasti, organizácia prednáškovej činnosti pre stredoškolákov, ale aj pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry a histórie. Oboznamuje ich s osobnosťami a udalosťami národnej i regionálnej histórie a aktívne ich zapája do matičnej činnosti.
DMS SNV sa snaží aj o spoluprácu so Slovákmi v zahraničí (Srbsko, Ukrajina, Rumunsko). V Poľsku už prebehli aj prvotné stretnutia s možnými partnermi v tejto oblasti.

Rozsiahla je aj činnosť, ktorá každodenne napĺňa Dom MS.
Stretávajú sa tu deti z Divadelného štúdia pri Dome MS a Divadla na opätkoch.
V DMS Spišská Nová Ves pôsobí aj úspešné Divadlo Kontra, ktoré má za sebou mnohé kvalitné predstavenia ako napr. Hamlet, Kamene vo vreckách, Macbeth, Žena v čiernom, komédiu Nenávidím a podobne.
V DMS Spišská Nová Ves pôsobí aj jazyková škola anglického jazyka a každodenne sa tu preto konajú jazykové kurzy.

DMS Spišská Nová Ves organizuje a podieľa sa na participovaní množstva podujatí a akcií. Tieto podujatia sú určitým spôsobom typické pre DMS Spišská Nová Ves, a majú tak už istú tradíciu a pravidelnosť. Určite treba spomenúť okresnú súťaž v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Táto súťaž má dlhoročnú tradíciu a od svojho vzniku v roku 1991 sa vyprofilovala na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž. Spomienkové podujatie na hrdinov Malej vojny z marca 1939 (bombardovania mesta Spišská Nová Ves horthyovským maďarským letectvom) úspešne organizuje DMS Spišská Nová Ves každoročne v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves a Spišským osvetovým strediskom. Pre DMS Spišská Nová Ves je veľmi dôležitá a prioritná aj úzka spolupráca s viacerými MO MS v danej oblasti. Preto DMS SNV participuje na významných podujatiach MO MS napr. Gruľový (zemiakový deň) na Spišu, ktorý sa pravidelne koná v priestoroch DMS Spišská Nová Ves. Taktiež Slovanská pieseň v Prakovciach – regionálna spevácka súťaž má v tejto oblasti vybudované veľmi dobré meno. Literárnu súťaž pod názvom Šprincove Krompachy realizuje MO MS Krompachy v spolupráci s DMS Spišská Nová Ves a mestom Krompachy.

DMS Spišská Nová Ves zaviedol tradíciu konania Dňa otvorených dverí, ktorý sa koná v Spišskej Novej Vsi každoročne v auguste pri príležitosti vzniku Matice slovenskej (4. 8. 1863). Nemožno nespomenúť ani nesúťažnú prehliadku sólistov – heligonkárov Kojšovská heligónka, ktorú pravidelne organizuje DMS Spišská Nová Ves v spolupráci s MO MS Kojšov a obcou Kojšov. Každoročné podujatia ako sú napr. Veľká noc prichádza – predveľkonočnočné stretnutie rodín, Čaro Vianoc - predvianočné stretnutie rodín DMS Spišská Nová Ves, Vansovej Lomnička (celoslovenská súťaž v umeleckom prednes žien) realizuje v spolupráci s Úniou žien Slovenska a kultúrnymi zariadeniami mesta Spišská Nová Ves. S touto významnou organizáciou má DMS Spišská Nová Ves rozvinutú aj veľmi dobrú spoluprácu pri akciách venovaných zahraničným Slovákom. Na našich rodákov nezabúdame ani v DMS SNV, kedy sme prijali a rokovali so zástupcami zo Srbska, Rumunska, Ukrajiny, Vojvodiny a inými. DMS Spišská Nová Ves sa podieľa na Medzinárodnom festivale pod názvom Slováci Slovákom.

V priebehu leta DMS Spišská Nová Ves participuje na konaní množstva folklórnych slávností v jednotlivých obciach - napr. Kolinovské folklórne slávnosti, Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou – Liptovská Teplička, Smižianske folklórne slávnosti, Spišské folklórne slávnosti – Spišské Podhradie, Folklórne slávnosti v Spišskom Štvrtku a mnoho ďalších. Pri jednotlivých podujatiach zohráva DMS Spišská Nová Ves veľmi dôležitú úlohu, a to najmä pri rokovaniach a spolupráci so samosprávami v regióne (primátori, starostovia, obecné zastupiteľstvá).

V roku 2012 sa v Spišskej Novej Vsi založil Odbor Mladej Matice Spišská Nová Ves (OMM SNV). Preto OMM Spišská Nová Ves veľmi úspešne a úzko spolupracuje s Odborom Mladej Matice (OMM) pod vedením jeho predsedu a podpredsedu MS, p. JUDr. Mariána Gešpera. OMM Spišská Nová Ves sa tak podieľa na organizovaní podujatí OMM a účasti členov OMM Spišská Nová Ves na podujatiach Matice slovenskej.

Prioritou DMS SNV je najmä práca s mládežou (príkladom je organizovanie Matičného dňa študentov do Martina a Černovej, prednášky so študentmi základných a stredných škôl na témy ako Poslanie a úloha Matice slovenskej v súčasnosti, Samova ríša, udalosti novembra 89, osobnosť A. Dubčeka a iné).
Možno spomenúť taktiež spoluprácu s MO MS Spišská Nová Ves, Poprad a Levoča pri projekte Kohwald - Uhliská (Levočský Devín – výstupy a prednášky so študentmi, Deň Ľ. Štúra), spoluprácu so základnými a strednými školami v regióne, s učiteľmi slovenského jazyka, literatúry, dejepisu a geografie a tiež  zapojenie sa do projektu Dedičstvo regiónov (DMS SNV v spolupráci so ZŠ Levočská SNV), nadviazanie úzkej spolupráce s Klubom mladých astronómov (prednášky astronóma SAV s pozorovaním nočnej oblohy).

DMS Spišská Nová Ves sa taktiež snaží úzko spolupracovať aj s regionálnymi televíziami a novinami a Slovenským rozhlasom – rádiom Regina z Košíc, taktiež TV Reduta SNV, TV Poprad, TV Levoča, TV Štrba a pod.  

DMS Spišská Nová Ves veľmi významne a úzko spolupracuje pri jednotlivých akciách a podujatiach aj s OP MS Poprad a viacerými podtatranskými MO MS. Úzka spolupráca s MO MS Štrba (Vatra zvrchovanosti a iné), Liptovská Teplička (Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou a pod.), Batizovce (Gúľaj sa vajíčko - súťažná prehliadka tradičných a súčasných techník zdobenia veľkonočných vajíčok, podujatie Kúdeľná izba - k vianočným sviatkom pod Tatrami v Batizovciach bytostne patrí usporiadanie kúdelnej izby s oživovaním ľudového zvykoslovia, miestnych tradičných piesní, kolied, humorných scénok zo života obce, zúročených celoročným životokruhom v rodinách aj obci Batizovce. Vyššie uvedené akcie a podujatia tak majú veľký prínos pre rozvoj príslušného regiónu.
                                                                     Mgr. Rastislav Zacher, PhD.
                                                                     riaditeľ DMS Spišská Nová Ves