Dnes je 25.07.2024, meniny má Jakub
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Občan > Cirkev

Cirkev

Rímskokatolícke bohoslužby

Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

 • nedeľa: 8.00, 9.15, 10.30, 18.30 hod.
 • prikázané sviatky (počas týždňa): 6.45, 12.00, 18.30 hod.
 • prvopiatkový týždeň: 6.45, 18.00 hod. (pondelok - sobota)
 • mimo prvopiatkového týždňa: 6.45 hod. (pondelok - sobota), 18.00 hod. (piatok a sobota)       

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie (malý)

 • nedeľa: 6.00, 7.30, 9.00 hod.

 • prikázané sviatky (počas týždňa): 6.00, 17.00 hod.

 • prvopiatkový týždeň: 6.00 hod. (pondelok - sobota), 16.30 hod. (piatok za účasti detí)

 • mimo prvopiatkového týždňa: 6.00 hod. (pondelok - sobota), 18.00 hod. (pondelok - štvrtok), 16.30 hod. (piatok za účasti detí), 18.30 hod. (piatok pre mládež)

Sídlisko MIER - Kino Mier

 • nedeľa: 8.00, 9.15, 10.30 hod.
 • prikázané sviatky (počas týždňa): 17.00 hod.
 • prvopiatkový týždeň: 17.00 hod. (utorok)
 • mimo prvopiatkového týždňa: 17.00 hod. (utorok)

Novoveská Huta - Kostol sv. Cyrila a Metoda

 • nedeľa: 10.30 hod. 
 • prikázané sviatky (počas týždňa): 18.00 hod.
 • prvopiatkový týždeň: 18.00 hod. (utorok, štvrtok, piatok)
 • mimo prvopiatkového týždňa: 18.00 hod. (utorok a štvrtok)

Ferčekovce 

 • nedeľa: 9.15 hod. 
 • prikázané sviatky (počas týždňa): 18.00 hod.
 • prvopiatkový týždeň: 18.00 hod. (pondelok, streda, piatok)
 • mimo prvopiatkového týždňa: 18.00 hod. (pondelok a streda)

Domov dôchodcov

 • nedeľa: 9.15 hod.
 • prikázané sviatky (počas týždňa): 9.15 hod.

Nemocnica

 • v sobotu s nedeľnou platnosťou o 16.00 hod.

Viac informácií nájdete na www.fara.sk/snv

 

Svätyňa Božieho Milosrdenstva (sídlisko Západ)

 • nedeľa: 9.00, 10.30 (pre deti), 15.30, 19.00 hod.
 • pondelok - sobota: 15.30, 18.30 hod.
 • každý deň je o 15.00 hod. pobožnosť k Božiemu Milosrdenstvu
 • vždy v utorok a stredu o 16.00 hod. je polhodinová adorácia Sviatosti Oltárnej a vysluhovanie sviatosti zmierenia
 • každý štvrtok 16.00 - 19.00 hod. je Vyloženie Sviatosti Oltárnej a vysluhovanie sviatosti zmierenia
 • vždy od 1. - 9. dňa v mesiaci je svätá omša o 15.30 hod. obetovaná za ctiteľov Božieho Milosrdenstva a dobrodincov

Viac informácií nájdete na www.rimkat-smizany.com


                                                    *******

Evanjelické bohoslužby

Evanjelický kostol

 • nedeľa: 9.00 hod.

Evanjelický kostol Smižany

 • nedeľa: 10.30 hod.

Viac informácií nájdete na www.ecavsnv.sk


                                                    *******  

 

Gréckokatolícke bohoslužby

Chrám Premenenia Pána, Letná ul. 79

 • pondelok - piatok: 16.30 hod.
 • sobota: 8.00 hod.
 • nedeľa: 10.00 hod.

Aktuálne zmeny nájdete na www.grkatsnv.sk

                                                    

                                                    *******

 

Pravoslávne bohoslužby

Chrám sv. Klimenta Ochridského, Zimná ul. 74

 • streda a piatok: 8.00, 18.00 hod. (v zime 17.00 hod.)
 • sobota: 18.00 hod. (v zime 17.00 hod.)
 • nedeľa: 7.30, 9.00, 18.00 hod. (v zime 17.00 hod.)
 • sviatky: ako v nedeľu

Duchovný správca: ThDr. Štefan Pružinský PhD.
Kontakt: 053/448 92 86
Viac informácií nájdete na www.pravoslaviesnv.sk

                 

                                                   *******

Cirkev bratská

 • bohoslužby každú nedeľu o 9.30 a štvrtok o 18.00 hod.

Adresa: Kukučínova 1, 053 11 Smižany
E-mail: martin(at)cbpo.sk
Mobil: 0905 428 738

                                                   ******* 

Jehovoví svedkovia

Sála Kráľovstva Jehovových svedkov, Odborárov 25

 • streda: 18.15 hod.
 • štvrtok: 17.15 hod.
 • nedeľa: 9.30, 17.05 hod.
 • utorok: 17.15 (rómsky jazyk)
 • nedeľa: 13.00 (rómsky jazyk)

Viac informácií nájdete na www.jw.org/sk