Dnes je 04.12.2023, meniny má Barbora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...?Sociálna pomoc > Spoločné stravovanie dôchodcov

Spoločné stravovanie dôchodcov

Spoločné stravovanie pre dôchodcov poskytujú: 

 • základné školy a stredné školy – počas pracovných dní školského roka
 • Domov dôchodcov – denne počas celého roka, poskytuje i rozvoz stravy
 • Hotel Preveza – denne počas celého roka
 • Spišská katolícka charita - denne počas celého roka


Stravovanie dôchodcov na školách

Spoločné stravovanie bez rozvozu stravy pre dôchodcov s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi mesto poskytuje v pracovných dňoch (mimo dní školských prázdnin) v týchto školských stravovacích zariadeniach:

 • Školská jedáleň pri ZŠ, Lipová 13, tel.: 053 44 668 30
 • Školská jedáleň pri ZŠ, Levočská 11, tel.: 053 46 58 03
 • Školská jedáleň pri ZŠ, Z. Nejedlého 2, tel.: 053 44 663 66
 • Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 2, tel.: 053 44 619 82
 • Školská jedáleň pri ZŠ, Hutnícka 16, tel.: 053 44 327 07

Výška stravného (cena obeda) v školských jedálňach ZŠ je 2,66 €.

Obedy dôchodcom v meste poskytujú i jedálne stredných škôl:

 • Hotelová akadémia, Radničné nám. č. 1, tel.: 053 44 64 215, 053 44 24 189
 • Stredná odborná škola drevárska, Filinského č. 7, tel.: 053 44 24 246

Svoje žiadosti adresujte priamo v školských jedálňach, kde Vám poskytnú ďalšie informácie.

*********************************************************************


Spoločné stravovanie v Domove dôchodcov 
na Brezovej ul. 32

Spoločné stravovanie v Domove dôchodcov na Brezovej ulici č. 32 v Spišskej Novej Vsi, tel. 053/41 772 11 je možné celoročne za nasledovných podmienok:

 • výška stravného (cena 1 obeda) je 2,40 € a 2,70 € za obed zabalený v jednorazovom obale,
 • výška stravného (cena 1 obeda) je 2,75 € pre diabetickú diétu a 3,05 € za obed zabalený v jednorazovom obale.

Žiadosť o poskytnutie stravy z Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi

K žiadosti je potrebné doložiť:

 • kópiu rozhodnutia o výplate dôchodkových dávok zo sociálnej poisťovne,
 • kópiu OP,
 • potvrdenie lekára o nepriaznivom zdravotnom stave osoby, ktorá je žiadateľom a o potrebe poskytovania sociálnej služby v jedálni,
 • prípadne potvrdenie poskytovateľa opatrovateľskej služby o poberaní opatrovateľskej služby.                                   

V prípade požiadavky o poskytnutie stravy z Domova dôchodcov s dovozom stravy je potrebné si túto osobitne uplatniť Žiadosťou o poskytnutie stravy pre žiadateľa v dôchodkovom veku na oddelení sociálnych vecí Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves.

Prílohou žiadosti je:

 • Potvrdenie sociálnej poisťovne o poberaní starobného dôchodku - kópia.
 • Potvrdenie poskytovateľa opatrovateľskej služby - v prípade, ak je žiadateľovi poskytovaná opatrovateľská služba.

Výška stravného sa upravuje o cenu za donášku + 0,50 € za jeden obed.

*********************************************************************


Spoločné stravovanie dôchodcov v Hoteli Preveza

Hotel Preveza**, Za Hornádom 12, Spišská Nová Ves poskytuje obedy pre dôchodcov nad 62 rokov denne od pondelka do piatka formou:
* výdaja v reštaurácii hotela Preveza vo vlastných nádobách a to v čase 11.00 – 13.00 h alebo
* rozvozu v jednorazových menu boxoch.

Cena obeda pre dôchodcov je 2,90 €/porcia hlavného jedla s polievkou.
Cena rozvozu je 0,50 € za 1 obed.


Tlačivo žiadosti
môžete:

 • odoslať mailom na manager(at)hotel-preveza.sk
 • alebo osobne priniesť na recepciu hotela.
  Potrebné informácie Vám radi poskytnú na recepcii hotela alebo na telefónnom čísle: 053/416 63 01 * 0911 669 863.

Nahlásiť záujem o obed je nutné najneskôr do 9.00 h v daný deň na tel. čísle 0911 669 863. Obed sa vydáva a rozváža v čase od 11.30 – 12.30 h.

 

********************************************************************* 


Spišská katolícka charita – spoločné stravovanie v jedálni

Jedáleň sa nachádza v Dome Charitas sv Jozefa, Wolkerova 41. Dôchodcovia si môžu stravu prevziať do obedárov aj na Slovenskej ulici č. 30 alebo požiadať o donášku obeda do domácnosti. Obedy sú poskytované celoročne 7 dní v týždni.

Cena obeda je 2,90 €.

Informácie Vám poskytnú na telefónnom čísle 0905 846 758.

                                                    
                                                       ****

 • Žiadosť podľa Vášho výberu adresujte priamo na vyššie uvedené zariadenia spoločného stravovania.