Dnes je 04.12.2023, meniny má Barbora
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...?Sociálna pomoc > SOS náramok

SOS náramok

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovanie nepretržitej hlasovej komunikácie s fyzickou osobou uvedenou v odseku 1 prostredníctvom zariadenia tiesňových volaní na predvolené telefónne čísla, prostredníctvom ktorých bude zabezpečená potrebná pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.

Sociálna služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Spišská Nová Ves, ktorá:

a)  dovŕšila dôchodkový vek,

b)  má nepriaznivý zdravotný stav,

c)  žije v osamelej domácnosti, kde sociálna situácia v rodine nedovoľuje zabezpečiť intenzívny dohľad nad zdravotným stavom seniora.

Podmienkou pre poskytovanie služby je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby a o potrebe poskytovania sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je žiadateľom o sociálnu službu. 

Prílohou žiadosti o poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je čestné prehlásenie žiadateľa, že pred podpísaním zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zloží zábezpeku vo výške 10 € do pokladne alebo na účet Mesta Spišská Nová Ves. Mesto Spišská Nová Ves môže zábezpeku použiť v zmysle ustanovení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Sociálna služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovaná bezplatne, na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Vybavuje:

Oddelenie sociálnych vecí, Mestský úrad, Štefánikovo námestie, prízemie

Ing. Júlia Jančurová
tel. 053/41 52 112
e-mail: julia.jancurova(at)mestosnv.sk