Dnes je 24.07.2024, meniny má Vladimír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...?Sociálna pomoc > Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP v úplnom znení, počas obdobia, v ktorom nemôže opatrovanie vykonávať. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.
Odľahčovacia služba môže byť fyzickej osobe poskytovaná formou terénnej sociálnej služby, ambulantnej sociálnej služby alebo pobytovej sociálnej služby v rozsahu najmenej 12 hod. denne.

Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre účely poskytnutia odľahčovacej služby, je posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pre výpočet úhrady za odľahčovaciu službu sa použijú sadzby úhrad stanovené pre príslušný druh poskytovanej sociálnej služby.

Pri poskytovaní odľahčovacej služby sa postupuje nasledovne:

1. žiadateľ, ktorého miestom trvalého pobytu je mesto Spišská Nová Ves, si podá písomnú žiadosť o poskytnutie sociálnej služby na oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu, ku ktorej doloží posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny;

2. žiadateľ na základe súhlasu mesta o odkázanosti na sociálnu službu podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby mestu alebo poskytovateľovi sociálnej služby.

Vybavuje

Oddelenie sociálnych vecí, Mestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1