Dnes je 14.06.2024, meniny má Vasil
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...?Kúpa/predaj/prenájom nehnuteľností > Kúpa a predaj nehnuteľností

Kúpa a predaj nehnuteľností

(nie bytov, nebytových priestorov, pozemkov podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov)

Vybavuje:

Oddelenie evidencie majetku mesta, Mestský úrad,
Štefánikovo námestie 1, 1. poschodie


Ing. Ľubomír Andráš
, tel. 053/41 52 251, lubomir.andras(at)mestosnv.sk 

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadateľ podá v podateľni MsÚ písomnú žiadosť (nie je osobitné tlačivo) adresovanú na:

Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

 

V žiadosti o kúpu nehnuteľností (nie bytov, nebytových priestorov, pozemkov podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov) uvedie:

  • parcelné číslo pozemku;
  • pri stavbách súpisné číslo a parcelné číslo pozemku, na ktorom je stavba postavená;
  • katastrálne územie;
  • v prípade že žiadateľ má záujem o kúpu častí nehnuteľností, je vhodné priložiť snímku z katastrálnej mapy s vyznačenými časťami pozemku;
  • žiadateľ – fyzická osoba:meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo telefónu z dôvodu lepšej komunikácie pri vybavovaní žiadosti;
  • žiadateľ – právnická osoba:názov spoločnosti, sídlo, číslo telefónu, výpis z obchodného registra.