Dnes je 26.06.2024, meniny má Adriána
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...?Dane a poplatky > Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva

Vybavuje

 • Oddelenie správy daní a poplatkov, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves
  Katarína Lačná
  , t. č. 053 4152 215, č. dv. 203, katarina.lacna(at)mestosnv.sk


Daň za užívanie verejného priestranstva

 • umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajné zariadenia;
 • umiestnenie stavebného zariadenia;
 • umiestnenie skládky;
 • umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií;
 • trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (vyhradené miesto)

   

 • Oddelenie vnútornej správyMestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1, Spišská Nová Ves

  Brigita Sopková, t. č. 053 4152 127, č. dv. 114, brigita.sopkova(at)mestosnv.sk

  1.   umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajné zariadenia,

  2. umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií.

 1. umiestnenie stavebného zariadenia,
 2. umiestnenie skládky,
 3. trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (vyhradené miesto).

Tlačivá


Predmetom dane sú:

 • zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb a predajné zariadenia,
 • stavebné zariadenia,
 • umiestnenie skládok,
 • zariadenia cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií,
 • trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

Ohlásenie záberu verejného priestranstva, sadzby, spôsob povolenia a vyrubenia dane, ako aj oslobodenia od tejto dane je uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Spišská Nová Ves


Daň je možné zaplatiť:

 • bankovým prevodom na účet IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003
  vedený v Prima banka, a. s., alebo
 • v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou v pokladnici Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1 v Spišskej Novej Vsi (prízemie vpravo).

Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.