Dnes je 25.06.2024, meniny má Tadeáš
Mesto Spišská Nová Ves
 
   ObčanAko vybaviť ...?Dane a poplatky > Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie

Vybavuje:

  • Oddelenie správy daní a poplatkov, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves

  • Katarína Lačná, t. č. 053 4152 215, č. dv. 203, katarina.lacna(at)mestosnv.sk

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné prechodné ubytovanie.
Termín oznamovacej povinnosti je 15 dní odo dňa začatia alebo skončenie prevádzkovania tohto zariadenia.

Tlačivá nájdete na:

  • MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, kancelária č. dv. 203
  • na tejto stránke v sekcii Občan alebo Podnikateľ / Tlačivá na stiahnutie,

alebo tu:

Daň za ubytovanie je splatná bez vyrubenia do 15 dní po ukončení štvrťroka.

Sadzba dane je 0,60 € na osobu a prenocovanie.


Daň je možné zaplatiť:

  • bankovým prevodom na účet IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003
    vedený v Prima banka, a. s., alebo
  • v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou v pokladnici Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1 v Spišskej Novej Vsi (prízemie vpravo).

Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.