Dnes je 15.04.2024, meniny má Fedor
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Jozef, 14. 4. 2017:

Preco na detskych preliezkach pri tesku je vzdy taky neporiadok? /rozbite lavicky, odpadky a porozbijane sklo/

Odpoveď:

Uvedené detské ihrisko je majetkom Tesca. Požiadali sme ich o stanovisko. po jeho doručené ho zverejníme.

A. Jančíková, kancelária primátora

ladislav, 4. 4. 2017:

So záujmom som si v Ičku prečítal uznesenie o osvetlení etapy II. Keďže ma uvedená téma zaujíma, mám na zodpovedných dve otázky: 1. Akým spôsobom a prečo bola ako koncesionár vybratá spomínaná firma? 2. Kto bol zodpovedný pri priprave zadania za tzv pasportizáciu? Pretože seknúť sa vo výpočte a pláne o 817 svietidiel atď .... je nemožné.
Záver: Nebola zámerne táto zákazka v prvej etape zle zadaná, aby vošla pod tzv. podlimitné výberové konanie, keďže druhá etapa je cca 45 % prvej?

Odpoveď:

1. Koncesnú zmluvu medzi mestom Spišská Nová Ves a víťazným uchádzačom spoločnosťou FINMOS, a. s., Bratislava schválilo Mestské zastupiteľstvo 15. 6. 2015. Uchádzač predložil vo výberovom konaní, ktoré prebehlo v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní, pre mesto najvhodnejšiu ponuku.

2. K navýšeniu počtu svetelných bodov došlo v priebehu realizácie 1. etapy rekonštrukcie a modernizácie na základe reálneho stavu, priebehu a požiadaviek. Rozdiel medzi výberom do 5 mil. a nad 5 mil. eur je v tom, že nad 5 mil. eur je obstarávateľ povinný použiť verejné obstarávanie, do 5 mil eur v čase obstarávania táto povinnosť nebola (momentálne už to povinnosť je). Napriek tomu, že mesto túto povinnosť nemalo, použilo postupy verejného obstarávania v rámci dobrovoľnej transparentnosti. 

Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

Marian, 27. 3. 2017:

Dobrý deň. Bývam na ulici Za Hornádom 8 a za naším blokom popred bývalú kotolňu je prepadnutá cesta a už je problém sa tadiaľ osobným autom dostať. Chodia tadiaľ aj smetiari a aj Vaše autá, nakoľko tam máte uskladnené predajné stánky. Zaujímalo by ma kedy a či vôbec sa plánuje oprava tohoto príjazdu. Ďakujem.

Odpoveď:

Prepad vozovky opravíme v rámci bežných vysprávok miestnych komunikácií. Orientačne v máji 2017.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

Andrej, 24. 3. 2017:

Kedy sa bude niečo robiť zo zákazom vjazdu od polikliniky pri Hornáde k Tesku.

Odpoveď:

V súčasnosti komunikujeme s VSD, a. s., o možnosti prekládky stožiara VN napätia, aby bol vytvorený dostatočný koridor na výstavbu riadnej miestnej komunikácie, chodníka pre peších a osvetlenia.  Najprv sú potrebné administratívne kroky, projekt, povolenie stavby a samozrejme zabezpečenie financovania. Do doby kým nebude vyriešená potreba bezpečnosti chodcov horeuvedeným spôsobom, nie je možné zo strany dopravného inšpektorátu zrušiť dopravné obmedzenia.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

Jarmila, 20. 3. 2017:

Dobrý deň, chcem sa informovať ohľadom zabezpečenia priestoru na venčenie psov na sídlisku Mier. V Košiciach sa nachádza park, ktorý je oplotený, s lavičkami a kontajnermi na exkrementy. Je to veľmi dobré riešenie. Naši psi konzumujú zvyšky, ktoré susedia nevládzu odniesť do kontajnerov. Zo skúseností iných občanov, ktorí majú psíkov už dlhšie, taktiež sa ich boja pustiť z vôdzky, z dôvodu ochorenia, alebo vbehnutia pod auto. Možno už zájdem priďaleko, ale v parku pre zvieratá by som zriadila aj kamerový systém, aby každý za svojím miláčikom poupratoval. Stretávam dosť veľa ľudí, ktorí vyvenčia zvieratá a nechajú kôpky napospas - kto bude mať šťastie, nestúpi tam, kam netreba. Je to asi ozaj o kultúre a charaktere národa. Ďakujem.

Odpoveď:

Mesto v súčastnosti neuvažuje s vybudovaním oploteného parku pre psov. Ako ste písali vo svojom podnete, je to o kultúre a charaktere národa.

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ

Eva, 8. 3. 2017:

Reakcia na info a odpoveď mesta v IČKU č. b3.
Zámer, ktorý bol prerokovaný vo výbore č. 8- s taré mesto sever ohľadom likvidácie zelene na parkovacie státie, t. j. betón poburuje obyvateľov Gorazdovej ul. Zeleň a pekné stromoradie na Gorazdovej ul. prispievajú pre jej obyvateľov nielen k ich zdraviu, k dobrému životnému prostrediu, ale v centre mesta v pamiatkovej zóne aj k tomu, že naše mesto sa môže hrdiť názvom Najkrajšie mesto Slovenska. Likvidácia zelene, výrub stromov a obojstranný prejazd aut našu ulicu našu ulicu zmenia na saunu výfukových plynov, plnú hluku a prachu a tým pádom k zhoršeniu životného prostredia, čím sa zníži kvalita bývania pre jej obyvateľov a negatívne bude vplývať na naše zdravie. Viete o tom, že na Slovensku a SNV nevynímajúc, každý 1O-ty človek trpí CHOCHP? A práve takéto projekty, premeny zelene na betón k týmto ochoreniam výraznou mierou prispievajú, lebo zhoršujú životné prostredie. Je pravda, že Gorazdova ul. je zaprataná autami, ale vo väčšine cudzími za desaťtisíce euro, ale ich majitelia pár euro už na parkovanie nemajú a tak parkovisko väčšinou zíva prázdnotou a my tu bývajúci hoc kedy pred bytovým domom nemáme šancu zaparkovať. Tento projekt výstavby parkovacích miest na úkor zelene, kvetinových záhonov, ktoré obyvatelia vybudovali na vlastný náklad pre skrášlenie ulice žiadame prehodnotiť a zamerať sa na nevyužité plochy, ktoré v mnohých prípadoch špatia aj centrum mesta ako napr.- pozemok v centre mesta, kde mala stať BILLA.Odkúpiť späť a vybudovať parkovisko. Pozemok tesne za podjazdom smerom na NSP, kde mal stať obchod s hračkami odkúpiť a vybudovať záchytné parkovisko pre návštevníkov mesta. A parčík na Gorazdovej ul. premeniť na oddychovú zónu s lavičkami a detskými atrakciami pre rodiny s deťmi a seniorov.

Odpoveď:

Mesto Spišská Nová Ves uvažuje s vytvorením parkovacích miest na Gorazdovej ulici.
Zatiaľ však ide len o zámer, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí MsV č. 8, a to 24. 11. 2016. Členovia uvedeného mestského výboru odporučili zámer dopracovať a následne znova prerokovať na zasadnutí MsV.
O Vašej reakcii sme upovedomili predsedu MsV č. 8 Ing. Vasiľa Kolesára.
Ing. arch. Teodoš Štubňa, vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ

Eva, 8. 3. 2017:

Reakcia na info a odpoveď mesta v IČKU č. 3.
Zámer, ktorý bol prerokovaný vo výbore č. 8 - staré mesto sever ohľadom likvidácie zelene na parkovacie státie, t. j. betón poburuje obyvateľov Gorazdovej ul. Zeleň a pekné stromoradie na Gorazdovej ul. prispievajú pre jej obyvateľov nielen k ich zdraviu, k dobrému životnému prostrediu, ale v centre mesta v pamiatkovej zóne aj k tomu, že naše mesto sa môže hrdiť názvom Najkrajšie mesto Slovenska. Likvidácia zelene, výrub stromov a obojstranný prejazd aut našu ulicu našu ulicu zmenia na saunu výfukových plynov, plnú hluku a prachu a tým pádom k zhoršeniu životného prostredia, čím sa zníži kvalita bývania pre jej obyvateľov a negatívne bude vplývať na naše zdravie. Viete o tom, že na Slovensku a SNV nevynímajúc, každý 1O-ty človek trpí CHOCHP? A práve takéto projekty, premeny zelene na betón k týmto ochoreniam výraznou mierou prispievajú, lebo zhoršujú životné prostredie. Je pravda, že Gorazdova ul. je zaprataná autami, ale vo väčšine cudzími za desaťtisíce euro, ale ich majitelia pár euro už na parkovanie nemajú a tak parkovisko väčšinou zíva prázdnotou a my tu bývajúci hoc kedy pred bytovým domom nemáme šancu zaparkovať. Tento projekt výstavby parkovacích miest na úkor zelene, kvetinových záhonov, ktoré obyvatelia vybudovali na vlastný náklad pre skrášlenie ulice
žiadame prehodnotiť a zamerať sa na nevyužité plochy, ktoré v mnohých prípadoch špatia aj centrum mesta ako napr.- pozemok v centre mesta, kde mala stať BILLA. Odkúpiť späť a vybudovať parkovisko. Pozemok tesne za podjazdom smerom na NSP, kde mal stať obchod s hračkami odkúpiť a vybudovať záchytné parkovisko pre návštevníkov mesta. A parčík na Gorazdovej ul. premeniť na oddychovú zónu s lavičkami a detskými atrakciami pre rodiny s deťmi a seniorov.

Odpoveď:

Ružena, 6. 3. 2017:

Dobrý podvečer, už dlhší čas uvažujem, či o probléme napísať, ale už je to neúnosné.
Dokedy budete trpieť situáciu na Ul. Hviezdoslavova a B. Němcovej, najmä počas pracovných dní. Je šťastím, že sme si domy ohradili, lebo aj na dvore by sme mali parkovisko.
Na uliciach sa vozidlá odparkujú a ide sa do práce, ale po nákupoch. Pekáreň i Dom kobercov majú problém s veľkými autami, obyvatelia ulíc majú problém prejsť po ulici... a nikto s tým nič nerobí. A to nehovorím ešte o Ulici odborárov; veď tam chodia aj autobusy, trávniky sú zničené. Načo máme toľko parkovísk v meste, keď sú prázdne?
Budem rada, keď mi na to niekto odpovie...

Odpoveď:

Spomínané ulice sa z obytných zmenili na predajné a z toho vyplýva aj nárast dopravy na týchto uliciach. Pokiaľ mestská polícia zisti porušovanie právnych noriem, ktoré je oprávnená riešiť, tak vodičov aj rieši. Situáciu by možno zlepšilo rozšírenie cestnej komunikácie, zmena dopravného značenia, prípadne zmena organizácie dopravy, ale to je otázka na cestný správny orgán, prípadne na dopravného inžiniera.Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP

Ulice Hviezdoslavova, Odborárov a B. Nemcovej zmenili za posledných 20 rokov svoj charakter z takmer výlučne obytných na obchodno obytné. S tým je spojený aj nárast statickej dopravy v predmetných lokalitách. Mesto má v pláne pre rok 2018 realizovať rekonštrukciu ulice Odborárov vrátane spevnenia parkovacích plôch, a rekonštrukciu vozovky na ul. B. Nemcovej. Je nám ľúto, ale vylúčiť parkovanie vozidiel z tejto lokality je v súčasnosti prakticky nemožné. 
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

Michal, 2. 3. 2017:

Dobrý deň prajem, chcel by som sa informovať. Je možné, ak sa budú maľovať čiary na vozovke (vodorovne dopravné značenie) pri novom LIDL na sídl. Západ 1, aby sa označila aj čiara pri výjazde od Duklianskej ulici? Nakoľko autá vychádzajú dosť do cesty pri dávaní prednosti v jazde. Zmenšil sa výjazd kvôli rozšírenej ceste a šoféri si asi na to ešte nezvykli. Veľakrát sa už stalo, že auto na hlavnej ceste brzdí kvôli autu, ktoré stoja už skoro v jazdnom pruhu.
Ďakujem. Dúfam, že som to napísal zrozumiteľne :)

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet. Križovatka a jej úpravy vrátane zvislého a vodorovného dopravného značenia sú zrealizované v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. Povinnosťou zhotoviteľa stavby z kolaudačného rozhodnutia je obnova vodorovného značenia do konca mája 2017. Potrebu doplnenia priečnej súvislej čiary (V 5a) na vedľajšie komunikácie - výjazd Duklianska, resp. výjazd Lidl, prekonzultujeme s dopravným inšpektorátom. V prípade že bude požiadavka polície na doplnenie tohto vodorovného značenia, tak mesto SNV zabezpečí jeho realizáciu ako správca miestnej komunikácie Duklianska ul.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ

Juraj, 22. 2. 2017:

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či mesto, ktoré je vlastníkom pozemkov okolo obytných domov na uliciach Rázusova, Banícka, J. Hanulu, Koceľova, Gorazdova aj plánuje nejakú rekonštrukciu chodníkov a ciest, respektíve či uvažuje o rozšírení parkovacích miest. Uvažuje vôbec niekto o rozšírení ulíc Banícka a Koceľova. Najmä na týchto dvoch uliciach je katastrofálny stav, kde autá musia prechádzať pravými kolesami po chodníku (ul. Banícka) dochádza ku stretom a niekedy aj k nehodám s chodcami a chcel by som vidieť ako prejde po Ulici Koceľovej hasičské auto, ak by náhodou niekde v tej časti horelo. Autá sú tam naparkované po oboch stranách ulice a s osobným autom tam má človek problém prejsť - doslovne pár cm od spätných zrkadiel. Podotýkam, že rozdať papuče a pokuty občanom, ktorí tam parkujú podľa mňa nie je riešenie. Ďakujem

Odpoveď:

Mesto pripravuje rekonštrukciu Baníckej ulice vrátane rozšírenia parkovacích miest, taktiež je plánovaná obnova vozovky a časti chodníkov na Ul. J. Hanulu. Predpokladaný termín do konca roku 2018.

Rekonštrukcia Koceľovej ulice a chodníkov na Rázusovej ul. momentálne nie je v pláne.

Kapacitu parkovania na Koceľovej ulici bohužiaľ nevieme žiadnym rýchlym riešením zlepšiť. V minulosti bola vybudovaná obslužná komunikácia Koceľovej ulice za zadnými traktmi Letnej ulice, kde došlo k zvýšeniu kapacity parkovacích miest (cca 40). Na Koceľovej ulici je v súčasnosti potrebné dodržiavať dopravné predpisy, kde pri jednosmernej ceste musí byť zachovaný jeden jazdný pruh šírky 3 m.  V tom prípade bude zabezpečený aj prejazd dopravnej obsluhy.

V rámci investícií na Rázusovej ulici pripravujeme projektovú dokumentáciu a povolenie stavby úpravy verejného priestranstva pri bytových domoch č. 2 - 12, kde plánujeme zrealizovať prístupový chodník a parkovacie plochy.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ

peter, 21. 2. 2017:

Dobrý deň, ďakujem za zrealizovanie nápravy - odstránenie poruchy na verejnom osvetlení. Ako je to s rekonštrukciou starého osvetlenia za LED technológiu na Západ 1? V prípade ignorovania uvedenej otázky - po 3-krát budem kontaktovať primátora mesta.

Odpoveď:

Druhá etapa modernizácia VO je pripravená. V prípade schválenia bude realizovaná. 

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ

Ján, 20. 2. 2017:

Rád by som vedieť, či mesto plánuje sprístupniť pre peších nový cintorín tak, aby to bolo vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky spoľahlivé. Ako vieme na prístup k novému cintorínu je potrebné prejsť cez podjazd ktorý nemá chodník. Ďakujem

Odpoveď:

Prístup pre peších formou vybudovania chodníka na nový cintorín v súčasnosti vzhľadom na parametre ex. podjazdu nevieme vyriešiť. V prípade, že dôjde k presunu železničnej trate v rámci plánovanej rekonštrukcie bude možné reálnejšie uvažovať o zlepšení pomerov pre prístup peších na cintorín. 
Mesto Spišská Nová Ves

Marta, 19. 2. 2017:

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či by sa dalo niečo urobiť s osvetlením hviezdice vzadu na Mieri, pri charite. Či už nainštalovať, potiahnuť elektricky kábel alebo aspoň odstrániť strom za kontajnermi spred vchodu Jilemnického, ktorý bráni pouličnej lampe osvetliť aspoň ako tak hviezdicu.

Odpoveď:

V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia je naplánovaná aj výmena 3 stĺpov VO na tejto ulici za vyššie 7-metrové, čím sa zväčší osvetlená plocha. Vo hviezdici pribudne nové svetelné miesto. Orez stromu bude prehodnotený až po rekonštrukcii osvetlenia.  

Tomáš Hamráček, oddelenie komunálneho servisu MsÚ

Samuel, 13. 2. 2017:

Dobrý deň. Prosím o posudenie, resp. skontrolovanie stavu a bezpečnosti mosta cez rieku Hornád pri plavárni. Odpodávajú z neho veľké kusy betónu. Cez leto si to zrejme nikto nevšimol, lebo betón padal rovno do rieky, ale teraz je Hornád zamrznutý, tak je to pekne vidno na ľade. Ďakujem

Odpoveď:

Ďakujeme za podnet, urobíme obhliadku mosta s odborne spôsobilým statikom a následne rozhodneme o ďalšom postupe.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ SNV

Michal, 9. 2. 2017:

Dobrý deň. Pozeral som na TV Reduta, že mesto plánuje nove asfaltové koberce v našom meste. Chcel by som sa informovať, či je v pláne aj oprava cesty od OMV až po STK (Duklianska ulica). Je to hlavny ťah cez mesto a tá cesta je čím ďalej v horšom stave. Chodníky tiež nie sú v najlepšom stave. Ďakujem

Odpoveď:

Nakoľko sa jedná o cestnú komunikáciu v správe Košického samosprávneho kraja, Vašu otázku sme dotknutým orgánom poslali na zodpovedanie.
Ich stanovisko zverejníme po obdržaní.
Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

Jozef, 4. 2. 2017:

Zdravím. Podla mňa mali by sa vymeniť značky akože na novom cyklochodníku pri Hornáde. Už teraz je jasné, že to bude pešia zóna. Psičkári, kŕmenie kačiek atd. Tiež nechápem aký význam ma časť cyklochodníka od mosta pri Lidli smerom k Zimnému štadiónu. Pritom druhá strana smerom ku Coopu je omnoho viac využívaná a ten chodník je v hroznom stave.Nemalo sa radšej investovať tam?

Odpoveď:

Dopravné značenie je zrealizované zmysle projektovej dokumentácie. Pohybu chodcov po cyklochodníku sa zrejme nevyhneme, no prioritné postavenie na tomto chodníku ma cyklista, ak by došlo k nejakej kolízii s chodcom. Zakázať pohyb chodcov po ňom je prakticky nemožné, spoliehame sa aj na vzájomný rešpekt a toleranciu chodcov a cyklistov.
Určite by sme chceli investovať aj do chodníkov na ľavostrannom nábreží Hornádu medzi LIDLom a Jednotou.
Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ

 

peter weber, 1. 2. 2017:

Dobrý deň, žiadam Vás o vysvetlenie k nefunkčnosti pouličného osvetlenia na Hutníckej 12 a 14 - sídlisko Západ. Ide o 2 svetlá nad parkoviskom vedľa seba, 1. nefunkčné cca týždeň, 2. skoro rok.

Odpoveď:

Podnet bol prešetrený s nasledovnými zisteniami. V jednom prípade sa jednalo o úmyselné vykrútenie poistky - svietidlo spojazdnené. V druhom prípade bude svietidlo opravené a sfunkčnené. 

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ

Martin, 31. 1. 2017:

Dobrý deň,
rád by som vedel, komu môžeme vďačiť za to, že mesto nás tak pekne podrazilo? Týždeň pred koncom mesiaca nám dali vedieť, že už ďalej nebudú financovať priemyselný park 2 (pilwood SBS). To akože z akého dôvodu? Teraz kde sme si za týždeň mali hľadať robotu? Sme síce poriešený, ale len dočasne, núdzovo. Život v neistote. Je to nefér zo strany mesta.

Odpoveď:

Mesto Sp. Nová Ves v priemyselnej zóne Podskala pristúpilo k uvedenému kroku z dôvodu zníženia nákladov za stráženie pozemkov areálu. Mesto platilo z vlastných zdrojov za 24- hodinové stráženie ročne 43 000 €. Preto sme sa v tomto roku rozhodli yybudovať v areáli kamerový systém a strážiť areál len v nočných hodinách.

Ing. Štefan Pohly, vedúci oddelenia vnútrornej správy MsÚ

Mestsky, 25. 1. 2017:

Zdravím.Chcem sa opýtať, ako je to momentalne v našom meste s pitím alkoholu na verejnosti... od kedy do kedy ... kde áno a kde nie... ďakujem

Odpoveď:

Všetky odpovede na Vaše otázky nájdete vo VZN, zverejnenom na webovej stránke mesta. 
http://www.spisskanovaves.eu/spisska_nova_ves/samosprava/vzn/vzn_7_2015_
o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Spišská Nová Ves
JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia MsÚ

Marta, 17. 1. 2017:

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať ako to je s voľným výbehom psov. Používaním vôdzky, náhubku. Keďže sa teraz robila nová trasa pre chodcov a bicykle popri Hornáde, určite ju bude využívať veľa ľudí, no takisto vidím, že je to aj obľúbené miesto pre psičkárov a párkrát som už videla pustených psov na voľno. Ako sa to bude riešiť? Vieme, že sú psy útočiace na bicykle v pohybe alebo aj na bežcov.

Odpoveď:

Používanie vôdzky a náhubku je povinné len ak je pes nebezpečný (Zákon  282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov). Za vedenie psa zodpovedá osoba, ktorá psa na verejnom priestranstve vedie. Pokiaľ nedochádza k porušovaniu právnych noriem polícia nie je oprávnená zasahovať do práv chovateľov psov.  
Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP Sp. Nová Ves